"สุริยะใส"ชี้บทเรียนคดีข้าวอุทาหรณ์"นอมินี"

2017-10-01 15:00:09

"สุริยะใส"ชี้บทเรียนคดีข้าวอุทาหรณ์"นอมินี"

Advertisement

“สุริยะใส” สรุป 5 บทเรียนหลังศาลพิพากษาจำคุก "ยิ่งลักษณ์"5 ปี จุดจบประชานิยม อุทาหรณ์"นอมินี"ต้องรับผิดชอบคนเดียว


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและ ผอ.สถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) กล่าวถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จำคุก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 5 ปี และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พานิชย์ 42 ปีคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ว่า ตรงนี้ถือเป็นอุทาหรณ์และบทเรียนของนักการเมืองและพรรคการเมือง 5 ประการ คือ 1. แม้ศาลจะบอกว่าไม่มีอำนาจพิพากษาว่านโยบายของรัฐบาลชอบหรือไม่ชอบก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านโยบายที่ชนะเลือกตั้งมาจะถูกต้องเสมอไป หากพบว่านโยบายดังกล่าวเอื้อให้เกิดการทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวงและทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงต่อสาธารณะ ฝ่ายการเมืองจะปฏิเสธความรับผิดชอบในการดำเนินนโยบายนั้นไม่ได้ เพราะถือเป็นฝ่ายปกครองตามกฎหมาย 2.พรรคการเมืองต้องคิดมาก หากยังคิดจะเอานโยบายประชานิยมมาหาเสียงหาคะแนนกันอีก แม้จะไม่ได้ห้ามนโยบายประชานิยมก็ตาม แต่จะทำยากขึ้นและความเสี่ยงสูงขึ้น เพราะธรรมชาติของนโยบายประชานิยมมักหละหลวมในการดำเนินการ จนเกิดทุจริตและความเสียหายต่อสาธารณะตามมา


นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า 3.อันตรายของการเมืองที่เน้นแต่เสียงข้างมากจนไม่สนใจความถูกต้องชอบธรรมปฏิเสธการตรวจสอบของเสียงข้างน้อย และมุ่งหวังแต่ความนิยมทางการเมือง 4.นักการเมืองที่พยายามทำตัวเป็นนอมินีให้กับผู้มีอำนาจสุดท้ายตัวเองก็ต้องรับผิดคนเดียว แต่คนรับชอบมีแต่ได้กับได้สิ้นนอมินีคนนี้ก็สร้างนอมินีคนต่อไป จึงเป็นอุทาหรณ์ของนักการเมืองจำพวกนอมินีที่ต้องคิดให้มากขึ้น และ5.นักการเมืองและพรรคการเมือง ต้องกล้าแสวงหานโยบายใหม่ๆ ที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชนในระยะยาวได้ด้วย ไม่ใช่คิดแค่เฉพาะหน้าและชัยชนะในการเลือกตั้งชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้น