กทม. นำทีมจัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ถวาย ร.๙

2017-10-01 11:00:33

กทม. นำทีมจัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ถวาย ร.๙

Advertisement

กรุงเทพมหานคร จับมือร่วมกับภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ 1 ต.ค. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม พร้อมด้วย นางวรรณวิไล พรหมลักขโณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวกิจกรรม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ โดยมี ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา กว่า ๑,๕๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนแยกย้ายไปทำกิจกรรมกิจกรรมนี้เป็นการร่วมกันพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ โดยจะพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในเกาะรัตนโกสินทร์ประกอบด้วย คลอง ๙ คลอง ได้แก่ คลองคูเมืองเดิม(คลองหลอด) คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองหลอดวัดราชนัดดา คลองบางลำพู คลองโอ่งอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระสวัสดิ์ คลองวัดตรีทศเทพ และคลองวัดสังเวช รวมทั้งพัฒนาสถานที่สำคัญต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน ที่อยู่รอบๆเกาะรัตนโกสินทร์

ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ให้มีความสะอาด สวยงาม และได้ประโยชน์สูงสุด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร