ปชช.71.30 % รับได้เลื่อนเลือกตั้งออกไป

2017-10-01 08:40:06

ปชช.71.30 % รับได้เลื่อนเลือกตั้งออกไป

Advertisement

“นิด้าโพล”เผยประชาชน 68.19 % อยากเลือกตั้ง แต่ 71.30 % ยอมรับได้ หากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไป ระบุอยากให้ทำการปฏิรูปประเทศก่อน

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยัง?” ระหว่างวันที่ 27 – 29 ก.ย. โดยเมื่อถามว่ารัฐบาลจะสามารถจัดการเลือกตั้งประมาณเดือน พ.ย. 2561 ได้หรือไม่ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.00 ระบุว่า ทำได้ ร้อยละ 33.41 ทำไม่ได้ และร้อยละ 11.59 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ส่วนความคิดเห็นของประชาชนว่า ยอมรับได้หรือไม่ถ้าหากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไป พบว่า ร้อยละ 71.30 ยอมรับได้ เพราะอยากให้ทำการปฏิรูปประเทศก่อน และหากเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก็คงไม่นาน ร้อยละ 23.74 ยอมรับไม่ได้ เพราะนานเกินไป อยากให้รัฐบาลทำตามที่ได้กำหนดไว้ อยากให้เป็นประชาธิปไตย ควรคืนอำนาจให้กับประชาชน เศรษฐกิจแย่มาก และร้อยละ 4.96 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ
เมื่อถามว่า ตอนนี้ประชาชนอยากเลือกตั้งแล้วหรือยัง พบว่า ร้อยละ 68.19 อยากเลือกตั้ง เพราะ อยากให้ประเทศชาติพัฒนา เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น อยากเห็นแนวทางการบริหารประเทศในรูปแบบใหม่ อยากให้ประชาคมโลกยอมรับประเทศไทย รองลงมา ร้อยละ 24.38 ไม่อยากเลือกตั้ง เพราะตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ และร้อยละ 7.43 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งว่าถ้าหากไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ภายในปลายปี 2561 ท่านมีความกังวลใจมากน้อยเพียงใด ว่าจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น พบว่า ร้อยละ 45.00 ระบุว่า ไม่มีความกังวลใจเลย รองลงมา ร้อยละ 21.34 ระบุว่า มีความกังวลใจค่อนข้างน้อย ร้อยละ 19.34 ระบุว่า มีความกังวลใจค่อนข้างมาก ร้อยละ 11.51 ระบุว่า มีความกังวลใจมาก และร้อยละ 2.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ