5 ขั้นตอน ก่อนคนสูงวัย ไปกราบพระบรมศพ

2017-10-01 07:30:25

5 ขั้นตอน ก่อนคนสูงวัย ไปกราบพระบรมศพ

Advertisement

นับจากที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนกำหนดวันสุดท้ายของการกราบถวายบังคมพระบรมศพ จากเดิมวันที่ 30 ก.ย. 2560 ออกไปเป็นถึงเวลา 24.00 น.ของคืนวันที่ 5 ต.ค. 2560 โดยสำนักพระราชวังได้สนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยการเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิตได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 24.00 น.


ภาพ LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

เพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการรอกราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นเวลานาน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัย นิว 18 จึงขอเสนอ 5 ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุ ที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพ เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มประชาชนสูงวัยตามหลักของ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ สพฉ.ดังต่อไปนี้

1. ควรให้ผู้สูงอายุนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
2. ในกรณีที่ผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ควรเตรียมยาที่ต้องทานมาด้วย
ภาพ LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP

3. ควรรับประทานอาหารให้อิ่ม ไม่ควรอดอาหาร
4. ควรพกร่มหรือเก้าอี้นั่งที่พับได้ให้ผู้สูงอายุ
5. หากผู้สูงอายุเป็นลม ให้รีบขอความช่วยเหลือที่จุดปฐมพยาบาล