ปลัด มท.สั่งด่วน ปชช.ทุกจังหวัดจะไป"ระยอง"ต้องแจ้ง สธ.

2020-07-15 11:10:18

ปลัด มท.สั่งด่วน ปชช.ทุกจังหวัดจะไป"ระยอง"ต้องแจ้ง สธ.

Advertisement

ปลัด มท. สั่งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัด แจ้ง ปชช.ที่จะเดินทางไป จ.ระยอง ต้องติดต่อสาธารณสุขในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงนามในหนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย "ด่วนที่สุด" ที่ มท 0230/ว4111 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีข้อความระบุ ว่า ตามที่ปรากฏข่าวกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพื่อปฏิบัติภารกิจทางทหาร และตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยลูกเรือดังกล่าวได้เข้าพักที่โรงแรม ดี วารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง เมื่อวันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และได้เดินทางไปยังห้างสรรพสินค้าแพชชั่นฯ (ห้างฯแหลมทอง) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563

หนังสือดังกล่าว ยังระบุอีกว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่ข้างต้น ตั้งแต่วันที่ 8-11 กรกฎาคม 2563 และกังวลว่าตัวเองเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ทั้งนี้ หากจังหวัดมีกรณีสงสัยหรือพบข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า มีผู้สัมผัสใกล้ชิดในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่จังหวัดกำหนด โดยอาจนำเข้าสู่กระบวนการสอบสวนโรค ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป