หอการค้าเสนอร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ

2020-07-13 22:10:18

หอการค้าเสนอร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ

ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยยื่น 12,000 รายชื่อร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ 

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. ที่รัฐบาล นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นำรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 12,000 รายชื่อ เข้ายื่นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่าน นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ เพื่อเสนอร่างพ.ร.บ.การบริหารจัดการเพื่อความสะอาดของอากาศ พ.ศ. เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา โดย นายกลินท์ กล่าวว่า ในฐานะผู้ริเริ่มเสนอกฎหมายดังกล่าวต่อประธานสภาฯก่อนหน้านี้ กระทั่งได้รับแจ้งว่า เป็นกฏหมายที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ คณะผู้ริเริ่ม ประกอบด้วย หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ สมาคมการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้รวบรวมผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จากสมาชิกผู้ประกอบการ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วประเทศ ที่ต้องการให้มีกฎหมายเฉพาะ เพื่อการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดของประเทศครบตามจำนวน จึงนำมามอบให้กับประธานสภาฯเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนของการเสนอกฎหมายต่อไป


ด้าน นพ.สุกิจ กล่าวว่า สำหรับขั้นตอนต่อไป ทางสภาฯ จะนำรายชื่อทั้งหมดไปตรวจสอบความถูกต้อง โดยอาศัยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฏหมาย เมื่อครบถ้วน ทางสภาฯ จะประกาศรายชื่อลงเว็บไซค์ และส่งจดหมายถึงผู้ที่ร่วมเสนอกฏหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนที่ประธานสภาฯจะพิจารณาว่า เป็นกฏหมายที่เกี่ยวกับการเงินหรือไม่ ถ้าใช่ต้องเสนอให้นายกรัฐมนตรีเห็นชอบก่อน แต่ไม่ใช้ก็จะนำไปสู่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯต่อไป