"ธณิกานต์"ห่วง "สุขภาพ-ปากท้อง-ความปลอดภัย"แรงงานหญิง

2020-07-11 00:10:32

"ธณิกานต์"ห่วง "สุขภาพ-ปากท้อง-ความปลอดภัย"แรงงานหญิง

Advertisement

"ธณิกานต์" ห่วง "สุขภาพ-ปากท้อง-ความปลอดภัย"แรงงานหญิงเผชิญวิกฤตโควิด-19 

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ ส.ส.กทม. เขตบางซื่อ-ดุสิต ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายสตรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เข้าร่วมเวทีอภิปราย รวมพลังสู่ทางเลือก-ทางรอดของแรงงานหญิงจากการแพร่ระบาดและการรับมือวิกฤตโควิด-19 กับเครือข่ายสตรี อาทิ สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนา สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี และ International Republican Institute (IRI) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม


น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 พบว่า ผลกระทบที่พี่น้องประชาชนประสบและมีความกังวลใจเป็นอย่างยิ่ง มี 3 ประเด็นหลัก คือ ประเด็นด้านสุขภาพ ปากท้อง และความปลอดภัยของผู้หญิงทั้งในและนอกบ้าน นอกจากนี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ตนได้อภิปรายขอจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เพื่อกระจายสู่กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยตั้งเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า งบประมาณดังกล่าวควรจะนำสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทสตรีอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเสนอแนะแนวทางเพื่อตอบโจทย์ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยได้ยกตัวอย่าง ปัญหาต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจหลังโควิดที่คาดการณ์ได้ว่า จะนำสู่ปัญหาสังคมที่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้หญิง เช่น อาชญากรรมในพื้นที่และปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น


"นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายและกฎหมายแล้วนั้น สิ่งสำคัญที่สามารถร่วมกันผลักดันและนำสู่การปฏิบัติได้เลยทันที คือ การให้ความรู้ เพิ่มทักษะดิจิทัลให้กับกลุ่มแรงงานและแม่บ้านสตรีเพื่อให้สามารถดูแลตัวเองและครอบครัว เพิ่มรายได้ เพิ่มความปลอดภัย ปรับตัวสู่ยุค Next Normal ได้อย่างเท่าทัน โดยการทำงานโครงการดังกล่าวสามารถบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาสังคมที่ร่วมรณรงค์ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของผู้หญิง การเป็นแรงงานทั้งในและนอกบ้าน สร้างสังคมแบ่งปัน และภาครัฐร่วมให้ความรู้นำสู่การสร้างอาชีพที่ทันยุคทันสมัย" น.ส.ธณิกานต์ ระบุ