เคาะแล้วเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ 9 ส.ค.นี้

2020-07-10 18:45:44

เคาะแล้วเลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ 9 ส.ค.นี้

Advertisement

กกต.เคาะแล้ว เลือกตั้งซ่อม ส.ส.สมุทรปราการ เขต 5 วันที่ 9 ส.ค. พร้อมเปิดรับผู้สมัคร 16-20 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. หลังจากราชกิจจานุเบกษา มีการเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่างลง พ.ศ.2563 ล่าสุด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กําหนดวันเลือกตั้ง และวันรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.สมุทรปราการ เขตเลือกตั้งที่ 5 แทนตําแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 1.วันและเวลาในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 9 .ค.63 เวลา 08.00 - 17.00 น. 2.วันรับสมัครรับเลือกตั้งวันที่ 16-20 ก.ค.63 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ที่ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งที่ 5 กําหนด พร้อมกันนี้ในประกาศยังระบุถึงมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยต้องกำหนดพื้นที่ต่อคน การเว้นระยะห่าง และกำหนดจุดตรวจคัดกรองพร้อม มีเจลแอลกอฮอล์คอยให้บริการประชาชนด้วย