พช.จับมือเซ็นทรัลเปิดพื้นที่ห้างใจกลางเมืองยกระดับโอทอป (คลิป)

2020-07-10 17:30:35

พช.จับมือเซ็นทรัลเปิดพื้นที่ห้างใจกลางเมืองยกระดับโอทอป (คลิป)

Advertisement


พช.จับมือกลุ่มเซ็นทรัล เปิดพื้นที่ห้างใหญ่ใจกลางเมือง ปักธง 11 จุด ยกระดับโอทอปภูมิปัญญาไทย ไว้ใจกลางเมือง เตรียมจัดงาน OTOP TO THE TOWN โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด บุกห้างใหญ่กลางกรุง ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 


เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย น.ส.บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล นายสุทธิภัค จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัด (มหาชน) ร่วม kick off โอทอปภูมิปัญญาไมยใจกลางเมือง สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิต โดย กลุ่มเซ็นทรัล เปิดพื้นที่ศูนย์การค้าทำเลทอง ใจกลางเมือง นำสินค้าโอทอบ มาจำหน่ายฟรี พร้อมร่วมมือ กับกรมการพัฒนาชุมชน ยกระดับสินค้าโอทอปให้ตอบความสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักที่กระทรวงมหาดไทยยึดมั่นในการดำเนินงานมาโดยตลอด นอกจากนี้มีการวางแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP เพื่อยกระดับสินค้าภูมิปัญญาไทยให้ก้าวไกลสู่สากลมากขึ้น โดยดำเนินการขับเคลื่อน 3 แนวทาง คือ การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมและการส่งเสริมช่องทางการตลาด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและยกระดับสินค้าโอทอปของไทยให้มาตรฐานและสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้


โดยในปีที่ผ่านมามีการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ในตลาดเดิมที่เคยจัดเป็นประจำและประสบผลสำเร็จในทุกระดับ อาทิ ในระดับตำบล/อำเภอ/จังหวัด จัดให้มีโครงการตลาดประชารัฐ ประกอบด้วยตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดและตลาดประชารัฐ Modern Trade


สำหรับในพื้นที่เขตเมืองจัดให้มีโครงการจัดงาน OTOP To The Town ในระดับภูมิภาคกำหนดให้มีโครงการจัดงาน OTOP ภูมิภาค ในระดับประเทศกำหนดให้มีโครงการจัดงาน OTOP MIDYEAR โครงการศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี และโครงการการจัดงาน OTOP CITY และการจัดงานระหว่างประเทศ กำหนดให้มีโครงการ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เป็นต้น สำหรับในปีนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการในทุกระดับ ดังนั้นหลังจากรัฐบาลได้ประกาศมาตรการผ่อนคลายโควิด-19 ระยะที่ 4 ในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2563 ที่ผ่านมา เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ภายในประเทศนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้ให้เดินหน้าจัดกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ขยายตัวและมีความเข้มแข็ง โดยจัดงาน "OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทย หลังฝ่าภัยโควิด" งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดให้ผู้ประกอบการ OTOP พร้อมกับสร้างอาชีพเชื่อมโยงเครือข่ายและต่อยอดการค้า สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นอีกช่องทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนการใช้จ่ายภายในประเทศมากขึ้น ทั้งนี้ ตั้งเป้าการจัดงานครั้งนี้จะมีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
ภายในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วประเทศที่มีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกว่า1,000 ราย ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรสินค้า OTOP คุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภค การแสดงทางศิลปและวัฒนธรรม การแจกของที่ระลึกจากสินค้า OTOP และเนื่องจากการจัดงานเป็นการจัดในพื้นที่ห้างสรรพสินค้า ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มีรสนิยมและความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพสูง จึงได้จัดให้มีการนำสินค้า OTOP ที่มีการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพสูงมาร่วมจำหน่ายด้วย เช่น บ้านทองสมสมัย จ.สุโขทัย ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ แบรนด์ขวัญตา จ.หนองบัวลำภู ผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติ คุ้มสุโข จ.ขอนแก่น น้ำมันเหลืองโกลครอส จ.ตราด


นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สำหรับงาน "OTOP To The Town : โอทอป ภูมิปัญญาไทย ใจกลางเมือง ช่วยคนไทยหลังฝ่าภัยโควิด" จัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 11 ครั้ง ระหว่างเดือน ก.ค. - ก.ย. 2563 อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์, ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ, เซ็นทรัลพลาซา บางนา, The Market เซ็นทรัลเฟสติวัลอีสต์วิลล์, เซ็นทรัลพลาซาพระราม 3, สยามพารากอน, เซ็นทรัลพลาซาแกรนด์ พระราม 9, ลานสุขสยาม ไอคอนสยามโดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกว่า 1,000 ราย ที่กรมการพัฒนาชุมชนได้คัดสรรสินค้า OTOP คุณภาพมาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับผู้บริโภค โอกาสนี้จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเลือกซื้อและอุดหนุนสินค้าโอทอปของไทย เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป