จัดระเบียบจุดขนถ่ายสินค้าด่านสิงขรสะดวกขึ้น

2020-07-10 16:50:37

จัดระเบียบจุดขนถ่ายสินค้าด่านสิงขรสะดวกขึ้น

Advertisement

จัดระเบียบจุดขนถ่ายสินค้าเข้า-ออกผ่านด่านสิงขรสะดวกขึ้น


เมื่อวันที่ 10 ก.ค. จ.อ.จแก้ว คงวงศ์ ป้องกันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารสุข และฝ่ายปกครองลงพื้นที่แก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ หลังมีผู้ประกอบการร้องเรียนว่าสถานที่บริเวณดังกล่าวคับแคบ ทำงานไม่สะดวก ไม่เหมาะสมกับการขนถ่ายสินค้าและใช้เวลานานมีผลกระทบกับสินค้าบางประเภท ทั้งนี้หลังจาก นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงนามในคำสั่งศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา อนุญาตให้เปิดจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ขณะที่จังหวัดได้ประกาศปิดด่านสิงขรตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 63 ล่าสุดอนุญาตให้นำเข้าส่งออกสินค้าแห้งภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่เวลา 06.30 น. - 18.30 น.ของทุกวัน โดยให้ผู้ประกอบการทั้งฝ่ายไทยและเมียนมา ขนถ่ายสินค้าเพียงจุดเดียวที่บริเวณด้านหน้าศาลเจ้าพ่อหินกอง ใกล้กับจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน


จ.อ.แก้ว คงวงศ์ กล่าวว่าหลังจากมีการเรียกร้องขอเปลี่ยนจุดขนถ่ายสินค้าผ่านสื่อมวลชนถึงปัญหาความล่าช้า และใช้เวลานานขณะนี้ได้แก้ไขปัญหาโดยได้ประสานงานกลุ่มผู้ค้าเพื่อลดปัญหาความแออัดของลานขนถ่ายที่มีพื้นที่จำกัดโดยให้รถขนส่งสินค้าฝั่งเมียนมาจอดรถในพื้นที่บ้านมูด่องเพื่อประสานผู้ค้า หลังจากประสานเรียบร้อยก็จะสามารถนำรถขนสินค้าเข้ามายังลานขนถ่ายได้เป็นการลดปัญหาความล่าช้าและความแออัดของลานขนถ่าย ในส่วนของสินค้าเบ็ดเตล็ดได้ประสานกลุ่มผู้ค้าให้นำรถสินค้าไปจอดขนถ่ายบริเวณหน้าจุดตรวจไม้กั้นเมียนมาซึ่งมีพื้นที่เพียงพอต่อการขนถ่ายสินค้า เมื่อขนถ่ายสินค้าแล้วก็จะให้นำรถขนสินค้าออกมานอกลานขนถ่าย และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อที่ยานพาหนะขนถ่ายสินค้าทุกคัน พร้อมกำชับให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิบุคคลที่เข้าไปบริเวณลานขนถ่ายสินค้าเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19


นายชานนท์ พลายชมพู ตัวแทนผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกสินค้าไปจังหวัดมะริด ประเทศเมียนมา เปิดเผยว่า หากมีการจัดระเบียบรถขนถ่ายสินค้าปัญหาความล่าช้าก็จะหมดไป ซึ่งที่ผ่านมาปัญหาความล่าช้าเกิดจากการจอดรถขวางทางไม่สามารถนำรถเข้าเทียบรถขนสินค้าได้เนื่องจากมีพื้นที่จำกัดทำให้สินค้าบางรายการมีผลกระทบ หลังการจากมีการจัดระเบียบใหม่แล้วทำให้การขนถ่ายสะดวกขึ้น ลดปัญหาความเสียหายต่อสินค้าและลดเวลาในการทำงานได้ดีอีกด้วย