"ยุติธรรม"จ่อใช้"กำไลอีเอ็ม"เร่งแก้ปมนักโทษล้นคุก

2020-07-10 15:40:11

"ยุติธรรม"จ่อใช้"กำไลอีเอ็ม"เร่งแก้ปมนักโทษล้นคุก

Advertisement

กระทรวงยุติธรรม เตรียมใช้ "กำไลอีเอ็ม" กับผู้ต้องขังชั้นเยี่ยม เพื่อแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำทั่วปะเทศ

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงแนวทางการแก้ปัญหานักโทษล้นเรือนจำ ว่า ปัจจุบันมีเรือนจำทั่วประเทศทั้งสิ้น 143 แห่ง รวมมีนักโทษทั่วประเทศทั้งสิ้นกว่า 380,000 คน แต่เรือนจำมีพื้นที่รองรับเพียง 220,000 คน ปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระ บาดของไวรัสโควิด-19 ได้บริหารจัดการพื้นที่ในเรือนจำโดยทำพื้นที่กักเชื้อ และทำเตียง 2 ชั้นเพิ่มเติมให้กับผู้ต้องขัง ซึ่งทำให้มีที่นอนเพิ่มขึ้นอีกกว่า 80,000 ตารางเมตร แต่ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับนักโทษที่เหลืออีก 80,000 คน ทั้งนี้โดยส่วนตัวเห็นว่าอาจยังไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเรือนจำเพิ่มเติม แต่จะใช้วิธีคัดกรองนักโทษตามลำดับชั้นโดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และระเบียบของกรมราชทัณฑ์ เช่น นักโทษสูงอายุ, นักโทษที่มีความประพฤติดีชั้นเยี่ยม และผู้ใกล้พ้นโทษ จะให้ติดอุปกรณ์ติดตามตัว หรือกำไลอีเอ็ม แล้วปล่อยตัวไป ซึ่งเป็นแนวทางแก้ไขปัญหานักโทษล้นคุกได้อีกทางหนึ่ง

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าว ตนจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมศึกษาการใช้อุปกรณ์ติดตามตัวอิเล็คทรอนิกส์ หรือกำไลอีเอ็ม เพื่อลดความหนาแน่นของผู้ต้องขัง โดยคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวจะมีหน้าที่ศึกษาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานขอกำไลอีเอ็ม โดยจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์แล้วประเมินผลเพื่อกำหนดแนวทางการใช้กำไลอีเอ็มในสถานการณ์ต่างๆ จึงเตรียมประสานไปยังกรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ เพื่อร่วมกันวางแผนใช้กำไลอีเอ็ม เพื่อให้สอดคล้องกับตัวบทกฎหมาย