"ฝ่ายค้าน"รวมตัววอล์คเอาท์ไม่สนสภาฯ ล่ม

2020-07-09 19:10:56

"ฝ่ายค้าน"รวมตัววอล์คเอาท์ไม่สนสภาฯ ล่ม

Advertisement

"ฝ่ายค้าน" ไม่สนสภาฯ ล่ม รวมตัว "วอล์คเอาท์" อ้างไม่ต้องการรับทราบรายงานปฏิรูปประเทศซ้ำ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ที่รัฐสภภาซึ่งมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในวาระพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ต่อจากเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา กรณีมีการขอนับองค์ประชุมแล้วปรากฎว่าองค์ประชุมไม่ครบจนสภาฯ ล่มนั้น นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานการประชุม แจ้งว่า จากการประชุมสภาฯ เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ซึ่งองค์ประชุมไม่ครบจนต้องสั่งปิดการประชุม วันนี้จึงขอประกาศจำนวนสมาชิกที่ลงชื่อมีจำนวน 443 คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงขอดำเนินการประชุมต่อ

จากนั้น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย จ.น่าน ลุกขึ้นอภิปราย โดยระบุ ว่า ระเบียบวาระนี้ตนได้อภิปรายว่าไม่ขอรับทราบรายงานฉบับนี้ และเมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่มีการตรวจสอบองค์ประชุมเพื่อให้เห็นว่าสภาฯ มีความสำคัญ ไม่ใช่สภาฯ ตรายาง แต่สภาฯ กลับแสดงภาพที่ไม่พร้อมจึงทำให้ถูกตำหนิได้ และถ้าวันนี้นำระเบียบวาระดังกล่าวมาพิจารณาอีก ตนในฐานะตัวแทนฝ่ายค้านขอไม่รับทราบรายงานฉบับดังกล่าว และถ้าเสียงข้างมากจะดำเนินการไปตามระเบียบวาระ พวกตนก็คงไม่ว่าอะไร แต่พวกตนขอไม่อยู่รับทราบในวาระนี้ และถ้าพิจารณาวาระดดังกล่าวเสร็จสิ้น พวกตนก็ยินดีที่จะกลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิม จึงขออนุญาตออกจากห้องประชุม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ นพ.ชลน่าน พูดเสร็จ ส.ส.ฝ่ายค้าน ต่างทยอยเดินออกจากห้องประชุมสภาฯ ทันที แม้ว่านายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปฝ่ายรัฐบาล จะพยายามชี้แจงขั้นตอนและหลักการในการรับทราบรายงานว่าเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย แต่ฝ่ายค้านยังคงยืนยันที่จะไม่ขอรับทราบรายงานฉบับดังกล่าว จากนั้นไม่นานที่ประชุมสภาฯ จึงสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่อไปตามปกติ