"วิษณุ" ยันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ยังปรับแก้ได้ในสภาฯ

2020-07-09 13:25:35

"วิษณุ" ยันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ยังปรับแก้ได้ในสภาฯ

Advertisement

"วิษณุ" ยืนยันยังสามารถปรับแก้ร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต ให้เกิดความเท่าเทียมได้ แต่ต้องใช้เวลาเพราะมี ก.ม.หลายฉบับ

วันที่ 9 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่การวิพากษ์วิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ... ยังไม่เกิดความเท่าเทียมเพียงพอ ว่า ตนไม่ทราบเรื่องนี้ เพราะกระทรวงยุติธรรม ร่างกฎหมายนี้ขึ้นมาเมื่อหลายปี และรับฟังความคิดเห็นมาหลายครั้งแล้ว โดยสามารถเสนอแนะมาได้แล้วจะส่งไปที่กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง จากนั้นนำเข้าไปปรับแก้ไขในสภา เพราะเรายังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ ทั้งนี้ตนก็ไม่ทราบว่ามีประเด็นอะไรที่ไม่เท่าเทียมกัน แต่เมื่อวันที่ 8 ก.ค.ที่ผ่านมา ตนได้ทักท้วงในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ให้กระทรวงการคลัง ไปดูเรื่องพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญว่า หากเป็นคู่ชีวิตของเดิมจะตกแก่คู่สมรส หรือถ้ายังเขียนอย่างนั้นอยู่ แล้วเราไม่แก้คู่ชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่จะยังไม่ได้บำนาญ ซึ่งกระทรวงการคลัง รับปากว่าจะไปแก้ไขในส่วนนี้ และอาจต้องมีการแก้กฎหมายอีกฉบับหนึ่ง

เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้กฎหมายเดียวกันกับคู่สมรส นายวิษณุ กล่าวว่า คงทำไม่ได้ในหลายเรื่อง ซึ่งต้องกระจายแก้ประมวลแพ่งและพาณิชย์ เพราะบางอย่างต้องทำในพระราชบัญญัติพิเศษ ซึ่งก็คือ พ.ร.บ.คู่ชีวิต อีกฉบับหนึ่งที่ต้องประกบไปด้วย คือ ประมวลแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งก็ยังไม่พอ เพราะจะต้องไปแก้กฎหมายลูกของ พ.ร.บ.อื่นด้วย เช่น กฎกระทรวงเกี่ยวกับการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความความมั่นคงของมนุษย์ ก็นำร่องไปก่อน ส่วนจุดที่มีจะแก้ก็ตามไปแก้ที่อื่น อย่างบำเหน็จ บำนาญก็ต้องไปแก้ที่ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ แก้ทีเดียวหมดไม่ได้ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกระยะ