ทส. เตรียมขึ้นทะเบียนมนุษย์ดมกลิ่น

2020-07-09 11:01:08

ทส. เตรียมขึ้นทะเบียนมนุษย์ดมกลิ่น

Advertisement

ทส. เตรียมขึ้นทะเบียนมนุษย์ดมกลิ่น เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์กลิ่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ นำไปสู่การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ทส.) เปิดเผยว่า ทส. มีการกำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสีย ที่ปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ โดยบังคับใช้กับโรงงานอุตสาหกรรม 24 ประเภท ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อุตสาหกรรมที่ไม่มีการใช้สารเคมีในการผลิต โรงงานผลิตยาง และสถานที่เลี้ยงสัตว์ โดยได้กำหนดวิธีการ ตรวจวัดกลิ่น ตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์ กลิ่นด้วยการดม (Sensory test) และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของ คพ. ซึ่งสาระสำคัญกำหนดให้ คพ. ดำเนินการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น โดยให้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น พร้อมทั้งให้ขึ้น บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ทดสอบกลิ่น โดยการขึ้นบัญชีรายชื่อมีอายุ 1 ปี


นายประลอง กล่าวว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ติดตามและให้ความสำคัญกับผู้ที่จะทำหน้าที่มนุษย์ดมกลิ่นเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นให้กับพี่น้องประชาชน ในการทดสอบกลิ่นแต่ละครั้งจะต้องมีคนอย่างน้อยจำนวน 6 คน ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องไม่ใช่คนที่มีความไวต่อกลิ่นเป็นพิเศษ หรือขาดความสามารถในการดมกลิ่น จะต้องเป็นคนที่มีประสาทรับกลิ่นอยู่ในระดับปกติ ซึ่งจะต้องมีการทดสอบเพื่อทำการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติดังกล่าว คพ. จึงกำหนดการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่นเป็นประจำทุกปี เพื่อดำเนินการตรวจวิเคราะห์กลิ่นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และนำไปสู่การแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวน


"ปี 2563 นี้ คพ.กำหนดการทดสอบเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่น ในระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม ชั้น 4 อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม คพ. โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมการทดสอบวันละ 60 คน มีผู้สมัครจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา จำนวน 180 คน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้นอาทิเช่น มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้หรือโรคระบบทางเดินหายใจ ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ไม่ทำงานหรืออาศัยอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบกิจการ เพราะอาจทำให้คุ้นเคยกับกลิ่น เป็นต้น ผู้ผ่านการทดสอบเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทดสอบกลิ่น เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจวัดกลิ่นด้วยการดม จะได้รับค่าตอบแทนในการดมกลิ่นตัวอย่างละ 600 บาท และที่สำคัญคือได้ประสบการณ์เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน" นายประลอง กล่าว