ทส. จับมือธุรกิจ Food Delivery ลดขยะพลาสติก

2020-07-09 04:00:55

ทส. จับมือธุรกิจ Food Delivery ลดขยะพลาสติก

Advertisement

ทส. ร่วมกับกลุ่มธุรกิจ Food Delivery ลดขยะพลาสติก หลังสถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลาย

จากกรณีที่นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ให้จัดทำร่างมาตรการการจัดการขยะพลาสติกจากการใช้บริการส่งอาหาร (Food Delivery) ในระยะเร่งด่วนเมื่อสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติ และเมื่อรัฐบาลได้ประกาศการเตรียมการผ่อนคลายมาตรการระยะ 5 ตั้งแต่ 1 ก.ค. 2563 การดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกจำเป็นต้องมีการเร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามโรดแมพการจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561 – 2573


ล่าสุดเมื่อวันที่ 8 พ.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า คพ. ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการแพลตฟอร์มบริการส่งอาหารเพื่อหาแนวทางความร่วมมือการจัดการขยะพลาสติก จำนวน 2 ครั้ง โดยเสนอให้มีการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ Grab Food , Line Man , GET Food , Food Panda , Lalamove , Pizza Hut เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือขับเคลื่อนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว สร้างความต่างด้วยบริการรับส่งอาหารแบบไร้ขยะ แต่ยังคงรักษาความพอใจต่อลูกค้า ด้วยการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรกลับสิ่งแวดล้อม เช่น สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ให้ลูกค้าเลือกใช้บริการ โดยการเก็บค่ามัดจำกล่องอาหารที่สามารถใช้ซ้ำ เงินมัดจำจะถูกคืนให้เมื่อมีการส่งคืนกล่องใส่อาหารภายในเวลาที่กำหนด หรือเลิกการคิดค่ากล่องอาหารเมื่อสั่งอาหารครบจำนวนครั้งที่กำหนด ทั้งนี้ ภาชนะบรรจุอาหารที่เลือกใช้จะต้องมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัย สามารถใช้ซ้ำได้หลายร้อยครั้ง หลังจากนั้นจะถูกนำไปรีไซเคิล เป็นการลดการใช้ทรัพยากร การสร้างทางเลือกการใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ แม้ทางเลือกนี้ไม่อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมลูกค้าอย่างทันทีทันใด หรืออาจไม่ได้ความสมบูรณ์แบบที่นำไปสู่การสร้างขยะเป็นศูนย์ แต่เป็นแนวทางหนึ่งที่จะรองรับธุรกิจบริการอาหารส่งถึงบ้านหรือฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่จะเติบโตยิ่งขึ้นทั้งในอนาคต แต่ไม่ก่อปัญหาขยะพลาสติกและทำลายสิ่งแวดล้อม