“อุตตม” นั่งประธาน กมธ.งบประมาณปี 64

2020-07-08 18:25:19

“อุตตม” นั่งประธาน กมธ.งบประมาณปี 64

Advertisement

“อุตตม” นั่งประธาน กมธ.งบประมาณปี 64 เตรียมตั้งรองประธาน 21 คน โฆษก 15 คน ส่วน"ธนาธร" นั่งที่ปรึกษา

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 8 ก.ค.  ที่ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 6 รัฐสภา มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 72 คน นัดแรก โดยมีนายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ หัวหน้าพรรคพลเมืองไทย อายุ 77 ปี ในฐานะ กมธ.ผู้อาวุโสสูงสุด ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมชั่วคราว เพื่อพิจารณาเลือกตำแหน่งสำคัญต่างๆ โดยที่ประชุมได้มีมติเลือก นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง เป็นประธาน กมธ. ก่อนที่จะมีการพิจารณาแบบลับ ในการเลือกตำแหน่งต่างๆต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งในกมธ.วิสามัญฯ ประกอบด้วย รองประธาน กมธ. 21 คน อาทิ นายสันติ พร้อมพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ รมช.คลัง เป็นรองประธาน กมธ. คนที่ 1 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย รมว.คมนาคม เป็นรองประธาน กมธ. คนที่ 2 นายวราเทพ รัตนกร อดีต รมช.คลัง สัดส่วน ครม. เป็นรองประธาน กมธ. คนที่ 3 เลขานุการ กมธ. จำนวน 11 คน อาทิ นายสันติ กีระนันทน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นเลขานุการกมธ. คนที่ 1 ส่วนโฆษก กมธ. มีจำนวน 15 คน ที่ปรึกษาคณะ กมธ. จำนวน 7 คน โดย 1 ใน 7 ตำแหน่งมี นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ในฐานะกมธ.สัดส่วนพรรคก้าวไกล เป็นที่ปรึกษาด้วย  อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมยังได้วางกรอบและแนวทางในการพิจารณางบประมาณปี 2564 โดยให้หน่วยงานเข้ามาชี้แจง โดยแบ่งตามกลุ่มภารกิจ 4 ด้าน 1.กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจ อาทิ กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคม 2.กลุ่มภารกิจด้านสังคม อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ สภากาชาดไทย 3.กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และ 4.กลุ่มภารกิจด้านบริหาร อาทิ สำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และงบกลาง และเมื่อที่ประชุมได้พิจารณางบทั้ง 4 กลุ่มเสร็จแล้ว จะพิจารณางบของหน่วยงานอิสระของรัฐ เช่น รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระ หน่วยงานอื่นของรัฐ และพิจารณาแผนบูรณาการของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 14 แผน โดย กมธ.จะประชุมทุกวัน จันทร์-ศุกร์ โดยใช้เวลา 48  ชม.ต่อสัปดาห์