เด็ก พท. ซัดรัฐทิ้งภาคเกษตรทำเศรษฐกิจพัง

2020-07-08 13:00:33

เด็ก พท. ซัดรัฐทิ้งภาคเกษตรทำเศรษฐกิจพัง

Advertisement

เด็ก พท. ซัดรัฐทิ้งภาคเกษตรทำเศรษฐกิจพัง 6 ปีรัฐบาลละเลงงบซื้ออาวุธเฉียด 1 แสนล้าน

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย  (พทง) เปิดเผยว่าจากการศึกษาการจัดทำงบประมาณปี 2564 พบว่า รัฐบาลยังไม่เข้าใจบริบทของประเทศไทยอย่างแท้จริง การจัดงบประมาณที่ให้ความสำคัญกับงบประจำและการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ แม้รัฐบาลจะพยายามอ้างว่างบกลาโหมมีการตัดลดลงมาตามเอกสาร แต่กองทัพไม่เคยลดการจัดซื้ออาวุธลงเลย ทั้งการก่อหนี้ผูกพันหลายปี เพื่อหนีการตรวจสอบ ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลมีการจัดซื้ออาวุธประมาณว่าใกล้เคียง 100,000 ล้านบาท จัดเต็มทั้งฝูงบิน รถถัง รถหุ้มเกราะล้อยาง เรือดำน้ำ 3 ลำ ทั้งนี้หากรัฐบาลนำเงินที่ใช้ในการซื้ออาวุธมาช่วยเหลือเกษตรกรในการผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อขายและส่งออกไปขายต่างประเทศ จะสามารถสร้างรายได้กลับมาประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในภาวะเช่นนี้รัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการต่อสู้กับความยากจนของประชาชนมากกว่าการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำสงคราม

นายวันนิวัติ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือประชาชนนั้น รัฐควรถามประชาชนว่าต้องการอะไร เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด ที่ผ่านมาหลายโครงการของรัฐเป็นโครงการที่ไม่ตรงตามความต้องการ อาทิ ประชาชนในพื้นที่เกษตรอยากได้น้ำทำการเกษตรแต่รัฐจัดถนนให้ จึงเป็นการใช้งบประมาณที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชน ที่ผ่านมาเกษตรกรหลายล้านคนไม่เคยรับความสนใจจากภาครัฐเท่าที่ควร การเยียวยาก็ไม่ทั่วถึง จนถึงวันนี้เกษตรกรเลือกทิ้งอาชีพเกษตรกรไปทำงานอย่างอื่น หากรัฐแก้ปัญหาเกษตรกรได้ เศรษฐกิจก็ดีตามไปด้วย เพราะประชาชนมีรายได้ในการจับจ่าย รัฐเก็บภาษีได้ตามเป้า แต่รัฐแก้ปัญหาไม่เป็น ทั้งนี้ หากรัฐสามารถแก้ปัญหาภาคการเกษตรได้ดี รายได้ประชาชนก็ดีตามแต่ภาคเกษตรล่มสลาย เศรษฐกิจประเทศก็ล่มสลายตามไปด้วย