"ผู้นำเหล่าทัพ" รวมใจพร้อมสกัดกั้นโควิดระบาดรอบ 2

2020-07-08 12:45:02

"ผู้นำเหล่าทัพ" รวมใจพร้อมสกัดกั้นโควิดระบาดรอบ 2

Advertisement

"ผู้นำเหล่าทัพ" รวมใจสกัดกั้นหวั่นโควิดระบาดรอบ 2 พร้อมพัฒนากำลังพลให้ช่วยเหลือ ชช.ยามเกิดภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก, พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ, พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยก่อนเข้าห้องประชุมมีการลงทะเบียนคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามมาตรการควบคุมแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 และตลอดการประชุม ผู้ร่วมประชุมทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและเตรียมการปฏิบัติงานในอนาคต โดยทางกองบัญชาการกองทัพไทย จะพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตแผนที่ให้ทันสมัย รวดเร็ว ทันกับการพัฒนาประเทศ และจะต้องเชื่อมโยงข้อมูบแผนที่ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ เพื่อให้การปฏิบัติการทางทหารมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยกองทัพบก จะดำเนินการพัฒนากำลังพลให้มีความพร้อมเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเหตุภัยพิบัติ อีกทั้งยังจัดทำคู่มือทหารต้านไวรัสโควิด-19 เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแห่งชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรการควบคุมหลักของรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม
ขณะที่ กองทัพเรือ เตรียมความพร้อมในการรองรับสงครามอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ได้แก่ อาวุธเคมี, ชีวะ, รังสี และนิวเคลียร์ หรืออาวุธ คชรน. โดยได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจที่มีชื่อว่า "นักรบ คชรน." ทำหน้าที่หลักใน 3 ด้าน ได้แก่ ปฏิบัติการป้องกันสงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี, ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่ใช้อาวุธทำลายล้างสูง และปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อปฏิบัติภารกิจร่วมกับมิตรประเทศ

ส่วนกองทัพอากาศ จะพัฒนากำลังทางอากาศ (Air Domain) ไซเบอร์ (Cyber Domain) และอวกาศ (Space Domain) ในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ใน 6 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่บนฐานคิดของการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามแบบดั้งเดิม, การพัฒนามิติทางอากาศ, การพัฒนามิติทางไซเบอร์, การพัฒนามิติอวกาศ, การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม และการพัฒนาขีดความสามารถในการพัฒนายุทธวิธีการรบทางอากาศ เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยจะประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานทั่วประเทศผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด โดยใช้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร และกระทรวงสาธารณสุข โดยจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการควบคุม กำกับดูแล สั่งการ และติดต่อสื่อสารกับหน่วยต่างๆ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด รวมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

พล.ท.อภิสิทธิ์ บอกอีกว่า การประชุมครั้งนี้มีการพูดถึงกรณีที่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาทำงานในประเทศไทย ทำให้สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้สั่งการและกำชับไปยังหน่วยที่ปฎิบัติงานตามแนวชายแดน, กองกำลังป้องกันชายแดน และตำรวจในพื้นที่ ให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเบื้องต้นได้มีการขึงลวดหนามตามแนวชายแดน โดยเฉพาะแนวชายแดน จ.เชียงราย ซึ่งเป็นจุดสุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าเมืองในช่วงที่ผ่านมา ส่วนการข่าวที่พบว่ามีแรงงานหลุดเข้ามาในประเทศนั้น ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินตัวเลขได้ว่าเข้ามาในเขตเมืองแล้วกี่คน และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้ง