“จุรินทร์ “ เชื่อ 52 เสียง ปชป.ทุ่มเททำงานจะกลับมาเป็นที่ยอมรับ

2020-07-08 12:32:14

“จุรินทร์ “ เชื่อ 52 เสียง ปชป.ทุ่มเททำงานจะกลับมาเป็นที่ยอมรับ

Advertisement

“จุรินทร์ “ เชื่อ 52 เสียง ปชป.ทุ่มเททำงานเพื่อประชาชน จะกลับมาเป็นที่ยอมรับอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 8  ก.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้ร่วมงานการประชุมเครือข่ายและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เขตเลือกตั้งที่ 1  จ.ตรัง โดยมีนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.ตรัง นายระลึก หลีกภัย นายนิพนธ์ บุญญามณี เข้าร่วมด้วย

นายจุรินทร์ กล่าวต่อสมาชิกพรรคว่า สิ่งที่พรรคต้องการขับเคลื่อน มี 3 กลไกลหลักคือ 1.กลไกการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาล มี 3ข้อ 1.ต้องรับนโยบายประกันรายได้ 2.ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องแก้มาตรา 256  3.ต้องเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  เราเข้าร่วมรัฐบาลยังไม่ถึงปี แต่สามารถดำเนินนโยบายคืบหน้าพอสมควร อาทิ ประกันรายได้พืชเกษตร 5 ตัว ข้าว ปาล์ม ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพด นอกจากนั้นยังมีนโยบายช่วยเหลือผู้พิการทั่วประเทศ 2 ล้านคน โดยพักหนี้ให้ มีเงินเยียวยา 1,000 บาทครบทุกคน และผู้พิการอายุต่ำกว่า18 ปี จะเพิ่มเบี้ยยังชีพ จาก 800 เป็น 1,000บาท รวมทั้งให้เงินกู้ 10,000 บาท โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เ รวมทั้งเรื่อง สตรี ผู้สูงอายุ อสม. LGBT เราก็มีนโยบายชัดเจนทั้งหมด รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มซาเล้งทั่วประเทศ กว่า 1 ล้านคน ทั้งหมดเราได้ดำเนินการในบทบาทรัฐบาล

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังมีกลไกลรัฐสภาที่พรรคประชาธิปัตย์ มีบทบาท และทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง แม้จะมีจำนวนเพียง 52 เสียง แต่เป็น52 เสียงที่มีคุณภาพ การมุ่งมั่นทำงานของทุกคน เป็นสิ่งที่จะทำให้ประชาธิปัตย์กลับมาเป็นที่ยอมรับของประชาชนมากขึ้นต่อไปในอนาคต วันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการประท้วงเหมือนที่ผ่านมา เพราะนายชวน หลีกภัย เป็นประธานรัฐสภา ผลงานเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศ ว่าท่านทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยม ทำให้รัฐสภาไทยวันนี้พัฒนาไปไกล เพราะศักยภาพในการบริหารจัดการรัฐสภา และการควบคุมการประชุมของท่านชวน ส่งผลต่อภาพลักษณ์นิติบัญญัติโดยรวม และระบอบประชาธิปไตยต่อไปในอนาคต” นายจุรินทร์ กล่าว

นายจุรินทร์ กล่าวด้วยว่า ตนประกาศตั้งแต่วันแรกที่ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคว่า จะยืนอยู่ในอุดมการณ์ 3 ข้อ 1.อุดมการณ์ประชาธิปไตย ระบอบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 2.อุดมการณ์ของความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งถือเป็นเลือด เป็นรากแก่นของความเป็นประชาธิปัตย์ และ 3. เราจะทำงานเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชนคนไทยทุกคน โดยเน้นประโยชน์ส่วนรวม