"ณัฐพล"ไฟเขียวให้"เด็กนักเรียน"ไว้ผมยาวได้

2020-07-08 10:05:36

"ณัฐพล"ไฟเขียวให้"เด็กนักเรียน"ไว้ผมยาวได้

Advertisement

"ณัฐพล" ลั่นไม่เห็นด้วยกับการกล้อนผม ย้ำระเบียบใหม่ให้นักเรียนไว้ผมยาวได้ตามความเหมาะสม

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงกรณีที่คุณครูลงโทษนักเรียนผมยาวด้วยการกล้อนผมแล้วทำให้เด็กเกิดความอับอาย ว่า โดยส่วนตัวไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง หากคุณครูเห็นว่านักเรียนไว้ทรงผมไม่เหมาะสม ก็ควรใช้วิธีว่ากล่าวตักเตือนเป็นการส่วนตัว ไม่ใช่จับเด็กกล้อนผม จากนี้ไปตนจะทำหนังสือเน้นย้ำไปถึงโรงเรียนทั่วไประเทศให้ปฏิบัติตามระเบียบใหม่ โดยให้นักเรียนชายสามารถไว้ผมรองทรงได้ ส่วนผมนักเรียนหญิงไม่ต้องสั้นถึงติ่งหู เพราะการไว้ทรงผมสั้นยาวเท่าไรไม่น่าจะเป็นสาระสำคัญ แค่ไม่ไว้ผมรกรุงรังและรักษาความสะอาดก็น่าจะเพียงพอแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า หากโรงเรียนใดมีปัญหาก็จะจัดให้มีการเจรจาพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน โดยระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563 กำหนดสาระสำคัญ ดังนี้ นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ แต่ถ้าไว้ผมยาวด้านหลังต้องไม่เลยตีนผม ส่วนด้านหน้าและกลางศรีษะให้เป็นไปตามความเหมาะสม ส่วนนักเรียนหญิงไม่กำหนดความสั้นยาว หากผมยาวก็รวบให้เรียบร้อย ส่วนข้อห้าม คือ ห้ามดัดผม ห้ามย้อมสีผม ห้ามไว้หนวดเครา และห้ามแต่งทรงผมเป็นลวดลาย เพราะถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม