MEA จัดอบรมการติดตั้ง EV Charger แก่ช่างไฟฟ้า

2020-07-07 17:20:30

MEA จัดอบรมการติดตั้ง EV Charger แก่ช่างไฟฟ้า

Advertisement

นางสาวผ่องพรรณ กัลลประวิทย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เป็นประธานพิธีเปิดอบรมหลักสูตรการติดตั้ง EV Charger แบบ Normal ให้แก่ช่างไฟฟ้ามืออาชีพ ภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยจากระบบไฟฟ้า และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประจำปี 2563 จำนวน 2 รุ่น เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ที่ทำการเพลินจิต

โดยหลักสูตรการติดตั้ง EV Charger แบบ Normal ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า และการอัดประจุไฟฟ้า รวมถึงกฎหมาย มาตรฐาน และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้า ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับช่างไฟฟ้าที่ผ่านการอบรม และได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างสายไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จาก MEA รวมถึงเตรียมให้บริการด้านไฟฟ้าแบบครบวงจรผ่าน Application “MEA e-Fix” อีกทั้งเป็นเครือข่ายตัวแทน MEA ในการให้บริการประชาชนภายในที่พักอาศัย พื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://www.newtv.co.th/

ท่านสามารถรับชม "นิว18 NEW18" ทีวีดิจิตอลช่อง 18 และ ทางออนไลน์ได้ที่ https://www.newtv.co.th/live/

ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android และ IOS

Facebook : https://www.facebook.com/newtvpage

Twitter : https://twitter.com/newtv_18

Instagram: https://instagram.com/newtv_18