"วรวัจน์"หนุนปรับ ครม.เศรษฐกิจ ซัดไม่เข้าใจปัญหา

2020-07-06 15:50:05

"วรวัจน์"หนุนปรับ ครม.เศรษฐกิจ ซัดไม่เข้าใจปัญหา

Advertisement

"วรวัจน์"หนุนปรับ ครม.เศรษฐกิจ ซัดไม่เข้าใจปัญหาที่แท้จริงทำผู้ประกอบการระดับกลาง ระดับล่างวิกฤตหนัก 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล กรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย  (พท.)กล่าวว่าปัญหาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็น ของประชาชนที่ต้องการเห็นการปรับเปลี่ยน ครม. ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าถึงเวลาที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการทำงานของ ครม.เพราะที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า ครม.เศรษฐกิจยังไม่เข้าใจปัญหาทางเศรษฐกิจที่แท้จริง จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ สะท้อนได้จากการทำงานตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา ครม.เศรษฐกิจ จะมองเฉพาะมิติของเศรษฐกิจมหภาค ละเลยการดูแลในกลุ่ม Real Sector เมื่อการเติบโตไปเพิ่มที่เอกชนรายใหญ่จึงเสมือนว่าเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าได้ แต่ในความเป็นจริงผู้ประกอบการระดับกลางจนถึงระดับล่าง เกิดวิกฤตอย่างหนักไม่มีเงินทุนเหลือ และถูกซ้ำเติมด้วยวิกฤตส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งล้วนติดลบทั้งสิ้น ทำให้ประชาชนระดับกลางถึงล่างมีภาระหนี้สิน

นายวรวัจน์  กล่าวต่อว่า ขณะที่การดูแลพี่น้องประชาชน รวมถึงการออกมาตรการผ่อนคลายต่างๆ ไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เกิดความยากลำบากได้จริง ทำแบบเพียงฉาบฉวยเท่านั้น จะเห็นได้ว่าโครงการส่วนใหญ่ ที่จะนำเงินจากการกู้ยืมตามพ.ร.ก.เงินกู้ 3 ฉบับมาใช้ ล้วนแต่เป็นโครงการเก่า ที่เกิดก่อนจะมีสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 ไม่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ยังคงมองเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน และเศรษฐกิจฐานราก แต่ไม่มองเรื่องการส่งเสริมการตลาด ไม่มองเรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งแอพพลิเคชั่นของต่างชาติได้เข้ามาครอบงำระบบเศรษฐกิจไทย หรือกลุ่มทุนขนาดใหญ่ที่เข้ามาครอบงำผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยที่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ทำให้เกิดการชะงักงันทางเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งออกที่ไม่สามารถเดินหน้าได้แต่รัฐบาลไม่ได้มียุทธศาสตร์ในเรื่องเหล่านี้ และไม่เห็นท่าทีว่าจะหยิบยกเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยอย่างจริงจัง เห็นได้จากการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งล้วนแต่เป็นรูปแบบเก่าที่ต่อเนื่องมาจากปี 2562