"พรรณิการ์" มั่นใจเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่นสำเร็จ

2020-07-05 18:50:03

 "พรรณิการ์" มั่นใจเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่นสำเร็จ

Advertisement

 "พรรณิการ์" มั่นใจเขย่าเลือกตั้งท้องถิ่นสำเร็จอย่างที่ "พรรคอนาคตใหม่" เคยทำได้ในระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.  ที่อาคารไทยซัมมิท คณะก้าวหน้า จัดอบรมสัมมนาทีมผู้สมัคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นวันที่สอง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน โดยในช่วงเช้าเป็นเวทีอบรมเรื่องการสื่อสารทางการเมือง จากนั้นในช่วงบ่าย มีกิจกรรมเวิร์คช็อปโดยให้ทีมผู้สมัคร อบจ. แต่ละจังหวัด ระดมสมองร่วมกันคิดนโยบาย วิเคราะห์ร่วมกัน รวมถึงวางแผนการรณรงค์หาเสียง จากนั้นให้แต่ละทีมได้นำเสนอนโยบายเหล่านั้น โดยมีแกนนำคณะก้าวหน้า อาทิ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, น.ส.พรรณิการ์ วานิช, นายไกลก้อง ไวทยการ, นายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์, นายสุนทร บุญยอด, นายนิติพัฒน์ แต้มไพโรจน์ รวมถึงทีมผู้สมัคร อบจ.อื่นๆ ร่วมแสดงความคิดเห็น

น.ส.พรรณิการ์ กล่าวว่า กิจกรรมทั้งสองวันในการอบรมอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้ นี่เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้กับทีมผู้สมัครของเรา โดยผู้สมัครทั้ง 17 จังหวัดที่มาอบรมครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยากเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเปลี่ยนแปลง เราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นเคยมีการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาให้กับผู้สมัครอย่างนี้มาก่อนหรือไม่ แต่เชื่อว่าไม่น่าจะมี ครั้งนี้เป็นมิติใหม่ เพราะอย่างที่เราได้ประกาศไปแล้วว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่จะมีการส่งผู้สมัครในชื่อเดียวกัน อุดมการณ์เดียวกัน และกรอบนโยบายหลักแบบเดียวกัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการบรรยายให้ภาพรวมของท้องถิ่นของประเทศไทย, การบรรยายเรื่องแนวทางการสร้างนโยบายและการจัดการงบประมาณ, การบรรยายเรื่องนโยบายและแนวทางการสร้างนโยบาย, การให้แนวทางการสื่อสารทางการเมือง รวมถึงกิจกรรมวันนี้คือ เวิร์คช็อป ที่ให้แต่ละทีมร่วมกันออกแบบนโยบายของจังหวัดตนเองแล้วมานำเสนอ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ทุกคนกระตือรือร้นในการร่วมกันแสดงความคิดเห็น และผลงานก็ออกมาดีมากๆ หลายๆ จังหวัดดึงศักยภาพของพื้นที่ตัวเองออกมาใช้ได้อย่างน่าทึ่ง ทำให้เรามั่นใจยิ่งขึ้นว่า นโยบายที่ทุกคนร่วมกันคิด รวมถึงนโยบายหลักที่คณะก้าวหน้าจะนำไปใช้ในการรณรงค์หาเสียง จะสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่นได้ เราเชื่อว่าประชาชนต้องการความเปลี่ยนแปลง และจะให้โอกาสคณะก้าวหน้าในการเลือกตั้งที่จะมาถึง เราจะสามารถเขย่าการเลือกตั้งท้องถิ่นได้อีกครั้ง อย่างที่ครั้งหนึ่งในนามพรรคอนาคตใหม่เคยทำสำเร็จแล้วกับการเลือกตั้งระดับประเทศ

นายภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น ผู้สมัครนายก อบจ.บึงกาฬ กล่าวว่า ปัญหาปัจจุบันของบึงกาฬคือเรื่องราคายางพาราตกต่ำ เราเป็นจังหวัดที่มีการปลูกยางพาราเยอะ ดังนั้น นโยบายที่เราออกแบบสำหรับท้องถิ่นก็เพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกร ว่าทำอย่างไรก็ได้ที่เพิ่มมูลค่ายางพาราขึ้น โดยเปลี่ยนจากการปลูกกรีดยางขายอย่างเดียว เป็นเรื่องการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า สำหรับการอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมเรื่องแนวทางการคิดนโยบายนั้นน่าสนใจมาก การคิดนโยบายที่ฐานต้องมาจากประชาชน จากปัญหาในพื้นที่ จากการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ เพื่อจะออกมาเป็นนโยบายและแก้ปัญหากลับไปให้คนในพื้นที่จริงๆ ทั้งนี้ คณะก้าวหน้า ประกาศแล้วว่าจะส่งลงท้องถิ่น 4 พันแห่ง เราอยากได้คนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน รักประชาธิปไตย อยากเห็นบ้านเกิดตัวเองดีขึ้น ท่านใดสนใจมาเริ่มต้นด้วยกัน สร้างจังหวัดบึงกาฬแบบใหม่ด้วยกัน

ด้าน นายชัชวาล นันทะสาน ผู้สมัครนายก อบจ.นครปฐม กล่าวว่า สำหรับเรื่องนโยบายที่เชื่อมโยงการผูกขาดการเมืองใน จ.นครปฐม คือ นโยบายรัฐเปิดเผยซึ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมออกแบบ ตัดสินว่าประชาชนอยากได้อะไรในท้องถิ่นจริงๆ ภาษีประชาชนจะถูกใช้ไปกับโครงการอะไรบ้าง จะเป็นการลดข้อกังขาการใช้งบประมาณของจังหวัด งบประมาณก็จะถูกใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในจังหวัด ในการอบรมครั้งนี้ เรื่องที่เป็นประโยชน์มากคือ เรื่องการแกะงบประมาณและจัดการงบประมาณของ อบจ. ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยสนใจ ไม่เคยรู้เลยว่า นโยบายที่หน่วยงานออกมามีเอกสารเป็นเล่มหนังสือนั้นถูกใช้ไปกับอะไรบ้าง ตอบสนองความต้องการประชาชนจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเราได้มารู้ ได้เปิดเข้าไปดูโครงการแล้วก็ได้เห็นว่า ถ้ามีโครงการไหนที่ไม่ตอบโจทย์ประชาชน ก็สามารถตัดออกแล้วนำงบประมาณตรงนั้นไปใข้ให้ตรงกับความต้องการกับญหาท้องถิ่นได้จริงๆ ทั้งนี้ ท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ตัวทุกคนมากที่สุด ชาวนครปฐมอยากให้ท้องถิ่นของเราพัฒนาททางไหน อยากจะชวนมาร่วมออกแบบด้วยกัน อะไรที่คุณอยากเห็น มาร่วมผลักดัน