ชาวโคราชร่วม “เวียนเทียนกลางวัน” รอบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

2020-07-05 14:40:10

ชาวโคราชร่วม “เวียนเทียนกลางวัน”  รอบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่

Advertisement

ชาวโคราชร่วมเวียนเทียนภาคกลางวัน รอบหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก และหล่อเทียนจำนำพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันที่ 5 ก.ค. บรรยากาศทำบุญตักบาตร วัดป่าแสงธรรมพรหมรังสี ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา พบว่ามีพุทธศาสนิกชน พาคนในครอบครัวต่าง สวมหน้ากากอนามัย ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ นำอาหารคาวหวาน ร่วมทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในพื้นที่ห่างไกล

นอกจากนั้นวัดได้จัดให้มีกิจกรรมเวียนเทียน ภาคกลางวัน รอบองค์หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่เพื่อเจริญสติ ก่อให้เกิดสมาธิ และปัญญา สำหรับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นได้ร่วมทำบุญ ทำความดีเจริญสติในห้วงเทศกาลเข้าพรรษา และเพื่อส่งเสริมธรรมเนียมปฏิบัติ อันดีงามของชาวพุทธ ตั้งใจรักษาศีล ลดละเลิกอบายมุข ร่วมกิจกรรมที่ดีมีศีลธรรม สร้างสรรค์ ถวายเป็นพุทธบูชา