"สุดารัตน์" ลุยมหาสารคามรับปากผลักดันระบบชลประทาน

2020-07-05 14:20:42

"สุดารัตน์" ลุยมหาสารคามรับปากผลักดันระบบชลประทาน

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" ลุยมหาสารคาม รับปากผลักดันระบบชลประทาน แก้ภัยแล้ง น้ำท่วม  ฝากรัฐบาลปรับการใช้งบฟื้นฟูเยียวยา เน้นสร้างงานสร้างรายได้

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) ลงพื้นที่ อ.กันทรวิชัย อ.โกสุมพิสัย และ อ.เมือง จ.มหาสารคาม พร้อมด้วย ส.ส.พรรคเพื่อไทย อาทิ นายสุทิน คลังแสง  นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ นางบุญรื่น ศรีธเรศ นอกจากนี้ยังมีนายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผวจ.มหาสารคามร่วมลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยเฉพาะระบบชลประทาน ซึ่งมีแผนงานที่จะสร้างเขื่อนขึ้นมาแก้ไข


ในการรับฟังปัญหา คุณหญิงสุดารัตน์ ยืนยันต่อพี่น้องประชาชนว่าพรรคเพื่อไทยช่วยกันผลักดันให้พี่น้องทุกคน เพราะในพื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งเพราะปลูกสำคัญ ขณะที่ ส.ส.ทุกคน ของพรรคเพื่อไทยใน จ.มหาสารคาม ยืนยันจะช่วยเป็นกระบอกเสียงในการประสานงานและผลักดันให้โครงการเกิดขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวจะมีประชาชนในหลายตำบล ของ 3 อำเภอได้รับประโยชน์ กินพื้นที่ประมาณ 6,000-10,000 ไร่ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ครบวงจรทั้งภัยแล้งและอุทกภัย เบื้องต้นประเมินงบประมาณไว้กว่า 400 ล้านบาท ซึ่งหากผลักดันให้กรมชลประทานดำเนินการได้ เชื่อว่าการสำรวจผลกระทบและเดินหน้าโครงการจะดำเนินการได้ภายใน 1 ปี


คุณหญิงสุดารัตน์ เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชมพื้นที่ ว่า ปัญหาน้ำแล้งซ้ำซาก น้ำท่วมเป็นระยะ ทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำ และทำการเกษตรได้ โดยเฉพาะปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ถูกซ้ำเติมด้วยปัญหาภัยแล้ง ซึ่งปัญหาในลักษณะ ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันงบในการฟื้นฟูเศรษฐกิจรวมถึงงบที่ช่วยเหลือเยียวยา อยากเห็นการใช้ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งในส่วนของงบประมาณ 4 แสนล้านบาทนั้น แทนที่จะนำไปก่อสร้างถนน สร้างอาคาร สำนักงานต่างๆซึ่งไม่สามารถสร้างรายได้ในพื้นที่ได้ จะต้องปรับเปลี่ยนจากการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่หรือเปลี่ยนจากการทำถนน มาทำระบบชลประทาน เช่นในพื้นที่แห่งนี้ซึ่งใช้งบประมาณไม่สูงมากแต่สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เป็นวงกว้าง ส่วนงบที่นำมาฟื้นฟูหรือเยียวยาชาวบ้าน เสนอว่าจะต้องทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ เช่นการจ้างเกษตรกร ให้ทำแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็ก หรือการจ้างเกษตรกรปลูกพืชปรับปรุงดินในพื้นที่ ซึ่งเป็นงบที่ก่อให้เกิดรายได้และเป็นการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ คุณหญิงสุดารัตน์ ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ มหาเจดีย์ศรีมงคล วัดอุทัยทิศ อ.เมือง จ.มหาสารคาม ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมใจของพี่น้องประชาชน ทั้งในแง่พระพุทธศาสนา และการดูแลช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะในยามที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ขณะเดียวกัน คุณหญิงสุดารัตน์และ ส.สมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ยังถือโอกาสนี้ให้กำลังใจ พี่น้องประชาชนด้วย


นายสุทิน ยืนยันว่า แม้จะต้องทำงานในบทบาทของฝ่ายค้าน และทำให้ประชาชน เกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถดูแลพื้นที่ดูแลประชาชนได้เต็มที่นั้น แต่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็ง เชื่อว่าสามารถทำได้ดีกว่ารัฐบาล เช่นการร่วมใจผลักดันการพัฒนาระบบชลประทานในวันนี้ จึงขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจ ว่าส.ส.มหาสารคาม ของพรรคเพื่อไทยและส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคน จะยังดูแลรับใช้พี่น้องประชาชน ได้เป็นอย่างดีทั้งในและนอกสภาฯ