ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มไม่หยุด ไทยลุยฟื้นอุตสาหกรรมไมซ์

2020-07-04 20:55:35

ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มไม่หยุด   ไทยลุยฟื้นอุตสาหกรรมไมซ์

Advertisement
รายงานการติดเชื้อโควิด-19 ประเทศไทย วันที่ 4 ก.ค.63 เพิ่ม 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เข้าพื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ยอดสะสม 3,185 ราย โดยไม่พบผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศติดต่อกันเป็นวันที่ 40


ผู้ติดเชื้อที่กลับจากต่างประเทศ รายแรก พนักงานนวดชายไทยวัย 24 ปี กลับจากคูเวต ถึงไทยวันที่ 29 มิ.ย.63 ต่อมามีไข้สูง ตรวจพบเชื้อวันที่ 2 ก.ค.63 รายที่ 2 หญิงไทยอาชีพครู กลับจากสหราชอาณาจักร เดินทางถึงวันที่ 26 มิ.ย.63 ตรวจพบเชื้อวันที่ 1 ก.ค.63 ไม่มีอาการ
อีก 3 ราย เป็นนักศึกษาชายไทยจากประเทศซูดาน อายุ 23และ 25 ปี (2 ราย)เดินทางถึงไทยวันที่ 24 มิ.ย.63 ตรวจพบเชื้อวันที่ 2 ก.ค.63 ทั้งหมดไม่มีอาการรักษาหายป่วยแล้ว 3,066 ราย (96.26%) ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 

ส่วนสถานการณ์โลก พื้นที่ติดเชื้อ 211 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 206,883 ราย ยอดสะสม 11,191,681 ราย โดยเป็นรายใหม่ต่อวัน ตัวเลขถึง 200,000 เป็นวันที่ 2 หลังจากครั้งแรกวันที่ 2 ก.ค.63 โดยก่อนหน้านั้น จำนวนการเพิ่มอยู่ในระดับ 180,000 ติดต่อกันหลายสัปดาห์ 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระบุว่า การติดเชื้อของประเทศเม็กซิโกขยับแซงหน้าอิตาลีขึ้นมาเป็นลำดับที่ 9 ของโลก


ในกลุ่มอาเซียน ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของอินโดนีเซียมากกว่า 6 หมื่นรายแล้วประเทศฟิลิปปินส์ ก็ทำสถิติรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงที่สุด นับจากที่เคยรายงานมาอยู่ที่ 1,531 ราย ทำให้ยอดสะสมของฟิลิปปินส์อยู่ที่ 40,336 ราย


การติดเชื้อรายใหม่ยังขยายตัวไม่หยุดยั้ง ทำให้หลายประเทศเข้มงวดกับการสวมหน้ากากอนามัย การมีระยะห่าง บางเมืองกลับมาประกาศใช้มาตรการกำหนดเวลาห้ามออกนอกเคหสถานอีกครั้ง และเป็นที่กังวลโดยทั่วไปต่อปัญหาทางเศรษฐกิจจะส่งผลกระทบอีกยาวนาน


แต่ในประเทศไทย การติดเชื้อรายใหม่เป็น 0 ถึง 40 วัน คงพบเฉพาะที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่จำนวนต่ำกว่า 10 ราย มีเพียงวันที่ 4 พ.ค.63 พบ 18 ราย วันที่ 4 มิ.ย.63 พบ 17 ราย วันที่ 28-29 พ.ค.63พบ วันละ 11 ราย
จำนวนการติดเชื้อที่ต่ำมาก เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อที่เข้มงวด ปัจจุบันเข้าสู่ช่วงผ่อนคลายระยะที่ 5 ให้กิจการ กิจกรรมต่างๆ ดำเนินไปได้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงพยายามเปิดทางให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสาขาต่าง ๆ ขับเคลื่อนไปได้ โดยเฉพาะที่จะสร้างรายได้ปริมาณมาก แต่ต้องมีกติกาการเดินทาง การป้องกันโรค เช่นการตรวจคัดกรอง การเฝ้าระวังโรค หรือการคุมไว้สังเกต โดยล่าสุด สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ได้เปิดเผยมาตรการและความพร้อมในการจัดประชุมนิทรรศการและแสดงสินค้า ทั้งนี้ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ได้เตรียมฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์(MICE –Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions การท่องเที่ยวลักษณะการประชุม สัมมนา และการท่องเที่ยวที่เป็นรางวัล ) และสนับสนุนผู้ประกอบการสถานที่จัดงานให้มีความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจไมซ์และผู้เข้าร่วมงาน และให้การจัดงานเดินหน้าอย่างมั่นคงและปลอดภัยนายจิรุตถ์ กล่าวอีกว่า ทีเส็บร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดทำแนวปฏิบัติด้านสุขอนามัยสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ แบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ก่อนเริ่มงาน มีจุดคัดกรองและจุดลงทะเบียน จัดเตรียมห้องพยาบาล ฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านสุขอนามัยแก่พนักงาน สื่อสารแนวปฏิบัติให้กับผู้เข้าร่วมงานล่วงหน้า ระหว่างงาน การลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน QR Code เพื่อลดจุดสัมผัส วางจุดแอลกอฮอล์ จัดพื้นที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางกายภาพ จัดเตรียมอาหารร้อนและเป็นชุดอาหารเดี่ยว มีระบบจองคิวล่วงหน้าลดความแออัด ทำความสะอาดจุดสัมผัสอย่างน้อย ทุก 1 ชั่วโมง และหลังงาน มีการตรวจสอบและติดตามผู้เข้าร่วมงานและรายงานผลต่อทางราชการ รวมถึงจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากการจัดงานอย่างถูกวิธีตามหลักสุขอนามัย

ถึงเวลาที่ต้องเร่งรัดสร้างรายได้เข้าประเทศ ไข้เศรษฐกิจจะได้ผ่อนคลาย