“องอาจ”พอใจ ส.ส.ปชป.อภิปรายงบ ยังไม่ตอบโจทย์แก้วิกฤตโควิด-19

2020-07-04 09:21:09

“องอาจ”พอใจ ส.ส.ปชป.อภิปรายงบ ยังไม่ตอบโจทย์แก้วิกฤตโควิด-19

Advertisement

“องอาจ”พอใจ ส.ส.ปชป.อภิปรายสร้างสรรค์ จัดทำงบปี 64 ยังไม่ตอบโจทย์แก้วิกฤตโควิด-19 

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท ตลอด 3 วันที่ผ่านมาว่า ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ตนพอใจการทำหน้าที่ของ ส.ส. ปชป. ที่ได้พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ นำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านแบบเจาะลึกอย่างแท้จริง โดยเน้นการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ มีข้อเสนอแนะที่มีคุณค่าในการนำไปใช้ปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง ส.ส. ปชป. ได้ชี้ให้เห็นถึงการจัดทำงบครั้งนี้ ยังเป็นการทำงบแบบปกติเหมือนทุกๆ ปีที่ผ่านมา ทั้งๆ ที่ประเทศมีวิกฤตจากโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก แต่การจัดทำงบยังไม่ตอบโจทย์เพื่อแก้วิกฤตเท่าที่ควร รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี ก็ไม่มีความชัดเจนว่างบปี 64 จะเข้าไปช่วยเหลือคนกลุ่มนี้มากน้อยแค่ไหน อย่างไร นอกจากนี้ยังมีการสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงของธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากวิกฤตโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ประกอบการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวรายเล็ก รายน้อย ที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ว่าจะกลับมาทำธุรกิจเป็นปกติได้เมื่อไหร่ รัฐจึงควรจัดทำงบเพื่อรองรับวิกฤตโควิด-19 ที่กระทบธุรกิจท่องเที่ยวให้เหมาะสมขึ้น ในขณะเดียวกัน เรายังแสดงให้เห็นว่าการจัดงบครั้งนี้ยังไม่คำนึงถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย ซึ่งควรใส่ใจอย่างมีนัยยะสำคัญว่าภาครัฐให้ความสนใจที่จะจัดสรรงบให้เข้าไปมีส่วนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยมากขึ้น

นายองอาจ กล่าวต่อ่า นอกจากนั้น ส.ส. ปชป. ยังได้สะท้อนถึงปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ยังละเลยความเดือดร้อนของชาวบ้าน เช่น เรียกร้องให้มีถนนมอเตอร์เวย์ เพื่อเป็นถนนทางเลือกให้คนภาคใต้เพิ่มขึ้น รวมถึงเรียกร้องให้จัดสรรงบเพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำทั้งระบบ ให้เกิดความมั่นคงทางทรัพยากรน้ำแบบยั่งยืน สิ่งที่ ส.ส. ปชป. เน้นย้ำมากที่สุดในการพิจารณางบประมาณปี 2564 ตลอด 3 วันนี้ก็คือ การใช้จ่ายงบอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับประชาชน และประเทศชาติอย่างแท้จริง