เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายขาดร่วมบริจาคเลือด

2020-07-03 19:05:03

เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาหายขาดร่วมบริจาคเลือด

Advertisement

สธ. เชิญชวนผู้ป่วยโควิด-19 และผู้ใกล้ชิดที่รักษาหายขาด ร่วมบริจาคเลือด เพื่อเป็น "ฮีโร่โควิด-19"

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. นายแพทย์คณวัฒน์ จันทรลาวัณย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวการจัดโครงการ "ฮีโร่โควิด-19" โดยเชิญชวนผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 และผู้ใกล้ชิดที่รักษาหาย มาร่วมกันบริจาคเลือด เพื่อนำไปวิจัยสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันการติดเชื้อ รวมถึงการสร้างภูมิคุ้มกันเมื่อหายป่วย ส่วนคุณสมบัติของอาสาสมัคร จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ต้องเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และรักษาหายดีแล้ว นอกจากนี้ยังต้องการอาสมัครกลุ่มผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้ว โดยจะเจาะเลือดอาสาสมัครแล้วนำไปศึกษาใน 3 ระยะ คือ ระยะ 3 เดือน ระยะ 6 เดือน และระยะ 9 เดือน พร้อมยืนยันว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของผู้ที่เข้าร่วมวิจัยให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างแน่นอน

นายแพทย์คณวัฒน์ กล่าวอีกว่า ผู้ที่หายป่วยจากไวรัสโควิด-19 รวมถึงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยแต่ไม่ติดเชื้อถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงอยากให้มาร่วมเป็นอาสาสมัครฮีโร่โควิด-19 เพราะเลือดหรือภูมิคุ้มกันของท่าน อาจเป็นกุญแจที่จะช่วยป้องกัน หรือสามารถควบคุมการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ สำหรับผู้ที่หายป่วยจากไวัรสโควิด-19 รวมถึงผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด สามารถติดเลือดได้ที่ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทร. 02-256-4132 ต่อ 404 หรือต่อขอบริจาคได้ที่อีเมล์ ChulaCovid@gmail.com