"บิ๊กป้อม"ถกแก้ปัญหาน้ำ สั่งติดตามโครงการขนาดใหญ่

2020-07-03 12:08:36

"บิ๊กป้อม"ถกแก้ปัญหาน้ำ สั่งติดตามโครงการขนาดใหญ่

Advertisement

"บิ๊กป้อม"ถกแก้ปัญหาน้ำ สั่งตั้งคณะทำงานติดตาม ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ โครงการสำคัญ

เมื่อ 3 ก.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.30 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่2/2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบแล้ว มีจำนวน 29 โครงการ และความก้าวหน้าการขอใช้พื้นที่ป่า สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน 77 โครงการ ต่อจากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบทบทวนเป้าหมายขับเคลื่อนโครงการสำคัญทั่วประเทศ จำนวน 776 โครงการ จำแนกตามแผนแม่บท6 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค ,ด้านการสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต ,ด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย ,ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ ,ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน,และด้านการบริหารจัดการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของโครงการ ก่อนเสนอไปยัง กนช.ต่อไป นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้เห็นชอบแผนงานที่สำคัญ ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รองรับ EEC (พ.ศ2563-2580) โดยมีโครงการที่สำคัญ ได้แก่โครงการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล กำหนดแผนงานเริ่มก่อสร้างปี พ.ศ.2565-2566 โดยตั้งเป้าผลิต น้ำจืดขั้นต่ำ 200,000 ลบ.ม./วัน

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ( สทนช.)  แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อเร่งรัด ติดตามโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และจะต้องมีการจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการ เพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ทันท่วงที รวมถึงเร่งรัดโครงการที่สนับสนุน EEC เพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำ และการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ หลังวิกฤตโควิด-19