“ส.ส.สุชาติ”หนุนยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน

2020-07-02 22:10:08

“ส.ส.สุชาติ”หนุนยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน

Advertisement

“ส.ส.สุชาติ”หนุนยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขัน ดันรัฐบาลเดินหน้าเชื่อมโยงเส้นทางสัญจรสร้างประโยชน์ให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 2 ก.ค.ที่รัฐสภา  นายสุชาติ อุสาหะ ส.ส.เพชรบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) อภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณประจำปี 2564 วงเงินงบประมาณ 3.3 ล้านล้านบาท ว่า สนใจในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ที่ตั้งงบประมาณไว้ที่ 402,310 ล้านบาท คิดเป็น 12.2 เปอร์เซ็นต์ ในหัวข้อ 2.10 แผนงานการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ในเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้ 5,790 ล้านบาท สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ก.พ.63 ให้บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาคในแต่ละภาคให้รองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อสามารถขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนาได้ตามเป้าหมาย โดยให้ความเห็นชอบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคกลาง - ภาคตะวันตก  เกี่ยวเนื่องกับจังหวัดในกลุ่มตะวันตก ประกอบด้วย จ.เพชรบุรี จ.ราชบุรี จ.นครปฐม จ.กาญจนบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในปีงบประมาณ 2563 ตนได้อภิปรายเรื่องการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนาเชื่อมโครงการทางหลวงสาย 4 เพชรเกษม บริเวณสามแยกวังมะนาว เชื่อมกับทางหลวงสาย 3510 เป็นสี่แยกวังมะนาว เพื่อเปิดการจราจรสู่กลุ่มจังหวัดตะวันตกและเป็นการเชื่อมโยงแนวใหม่ สู่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยทิศเหนือผ่าน จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี ไปบรรจบกับทางหลวงมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ส่วนทางด้านทิศใต้ปัจจุบันทางด่วนสาย 3510 ในส่วนของ จ.เพชรบุรี ก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว สามารถเปิดแนวใหม่คู่ขนานกับสาย 4 เพชรเกษมเดิม ส่วน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงแนวใหม่ลงไปสิ้นสุดได้ที่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งขณะนี้มีแนวมีแบบเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับกลุ่มจังหวัดตะวันตกเป็นอย่างมาก

.