สธ.จ่อคลอดมาตรการห้ามขายเหล้า-เบียร์ออนไลน์

2020-07-02 15:50:55

สธ.จ่อคลอดมาตรการห้ามขายเหล้า-เบียร์ออนไลน์

Advertisement

คกก.นโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ เห็นชอบเตรียมออกมาตรการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ออนไลน์ 

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 17 โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข, นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดย ดร.สาธิต กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการหรือในลักษณะการขายทางอิเล็กทรอนิกส์

ดร.สาธิต กล่าวอีกว่า สืบเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้มีการขายเครื่องดื่มทางอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งมีการขายพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ พร้อมจัดส่งให้ฟรีถึงบ้าน ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุ เวลา และสถานที่ ส่งผลให้ผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย และทำให้การบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เป็นไปด้วยความยากลำบาก อีกทั้งยังเป็นการทำลายกรอบการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกรูปแบบ อาทิ เด็ก หรือวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี ก็สามารถสั่งซื้อได้, สามารถสั่งซื้อนอกเวลา หรือสั่งซื้อในสถานที่ที่ห้ามขาย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้รัฐต้องสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษี เพราะตรวจสอบยอดขายได้ยาก
ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า ร่างประกาศฯ ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันผู้บริโภคเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย ซึ่งต้องมีมาตรการควบคุมเน้นไปที่วิธีการและลักษณะการขาย อาศัยอำนาจตามมาตรา 30 (6) เพื่อออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนดลักษณะและวิธีการห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทำนิติกรรมสัญญาเป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่การทำคำเชิญชวน การทำคำเสนอซื้อ และการสนองรับการขาย เพื่อเป็นการควบคุมในเรื่องวิธีการและลักษณะการขาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า สำหรับข้อยกเว้นของประกาศฯ ฉบับนี้ ในอนาคตร้านค้า หรือร้านอาหารอาจมีการนำเทคโนโลยีมาให้บริการภายในร้าน โดยสั่งเครื่องดื่มผ่านทางหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดตามประกาศฯ เนื่องจากเป็นการซื้อขายโดยตรงที่ร้านค้า หรือร้านอาหาร ไม่ได้เป็นการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ ปัจจุบันมีระบบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS) โดยประชาชนสามารถร้องเรียนได้ที่เว็บไซต์ https://tas.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา หมายเลขโทรศัพท์ 0-2590-3342