"ปดิพัทธ์"ลั่นยืนข้างชาวจะนะ ค้านโครงการเมืองอุตสาหกรรม

2020-07-02 12:54:54

"ปดิพัทธ์"ลั่นยืนข้างชาวจะนะ ค้านโครงการเมืองอุตสาหกรรม

Advertisement

"ปดิพัทธ์"ประกาศยืนข้างชาว อ.จะนะ คัดค้านโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ประธานคณะกรรมาธิการการเมือง การสื่อสารมวลชน เเละการมีส่วนร่วมประชาชน สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย น.ส.อมรัตน์ โชคปมิตรกุล กรรมาธิการ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร และนายปริญญา ช่วยเกตุ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล รับเรื่องร้องเรียนจากนายสมบูรณ์ คำเเหง ตัวแทนเครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัดสงขลา-สตูล พร้อมกลุ่มพี่น้องประชาชนชาว อ.จะนะ จ.สงขลา เรียกร้องต่อกรรมาธิการ ในการตรวจสอบการทำงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต. ) ที่อาจดำเนินการเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่ ละเมิด คุกคามสิทธิเสรีภาพประชาชน 


นายปดิพัทธ์ ในฐานประธานกรรมาธิการ กล่าวว่า โครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่อาจจะกระทบวัฒนธรรม ระบบนิเวศน์ เศรษฐกิจฐานราก เเละมลพิษที่จะเกิดในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ทั้งนี้ถ้าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ต้องเเลกมากับวิถีชีวิตของชาวจะนะ ที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดไป เราไม่ยอม และขอเขิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมจับตาการดำเนินการโครงการดังกล่าว โดยพรรคก้าวไกลขอยืนหยัดในอุดมการ์ของพรรคเพื่อความเท่าเทียม เเละจะไม่ยอมให้พี่น้องชาวจะนะ ต่อสู้เพียงลำพัง

ด้าน น.ส.ไครียะห์ ระมันยะ ในฐานะตัวแทนผู้เรียกร้อง กล่าวในนามตัวแทน ชาว อ.จะนะ จ.สงขลา  ว่าตนขอเรียกร้องให้ตรวจสอบการงานของ ศอบต.ว่ามีหน้าที่ทำอะไรไรกันแน่ โดยขอบเขตการทำงานของ ศอ.บต. ได้ระบุว่า ให้ดูเเลความสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายเเดนใต้ แต่จากที่ ครม. เมื่อวันที่ 21 ม.ค. 2563 มีมติกรณีเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อ.จะนะ จ.สงขลา และให้อำนาจหน้าที่ ศอ.บต. ให้เป็นองค์กรหลักในการ ผลักดันโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต ที่ผ่านมา ศอ.บต.ทำหน้าที่เป็นกลไกในการประสานความร่วมมือในลดการขัดเเย้งของคนในพื้นที่ 3 จังหวัดโดยดีเสมออมา แต่จากประกาศดังกล่าว ของรัฐบาลที่มอบอำนาจหน้าที่ให้ ศอ.บต ช่วยผลักดันโครงการ และดำเนินการโดยลิดรอน สิทธิ์เสรีภาพประชาชน

"ไม่มีใครกั้นอากาศได้ ไม่มีใครกั้นน้ำทะเลทางธรรมชาติได้ ที่ไม่ให้ไหลผ่านพื้นที่ 16,903 ไร่ ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจจะนะ สงขลาที่จะเกิดขึ้น หรือหากจะเป็นอุตสากรรมได้ ควรมีความชอบธรรม ซึ่งที่น่าสังเกตคือ มีการอนุมัติโครงการก่อนเเล้วจึงรับฟังความคิดเห็นของประชาชน" น.ส.ไครียะ กล่าว 

ด้านนาย สมบูรณ์ กำเเหง ตัวแทนเครือข่ายปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อมจังหวัด สงขลา-สตูล. กล่าวว่าโครงการนี้ขาดมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเเน่นอน เเละเราไม่เห็นด้วยที่จะมีการใช้งบประมาณ 18,000 กว่าล้านบาท ใช้พื้นที่ 16,000 กว่าไร ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ และเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวมีความผิดปกติตั้งเเต่ต้น ในการอนุมัติโครงการก่อนการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตนขอเรียกร้องให้กรรมาธิการตรวจสอบใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ  1.การใช้งบประมาณตั้งแต่ก่อนจนถึงมีการอนุมัติโครงการ ได้มีการตั้งกลไกที่เป็นกลางหรือไม่เเละมีบุคคล คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เเละวิธีการที่ศอ.บต.ทำงานตรวจสอบถูกต้องหรือไม่ 2.ตรวจสอบเวทีการเปิดรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน เเละจัดเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งส่งผลให้เกิดหารลิดรอนสิทธิ์ประชาชน 3.ให้ยกเลิกการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก ศอ.บต.ในวันที่ 11 ก.ค.ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งมองภาพรวมแล้วเป็นการกำหนดกลุ่มบุคคล ภายในเขต 3 ตำบล คือ ต.นาทับ ต.สะกอม ต.ตลิ่งชัน โดยใน 3 พื้นที่นี้ติดเขตทะเล ภายในพื้นที่ กว่า 16,000 ไร่ ที่ก่อสร้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของนิคมอุตสาหกรรมจะนะ โดยได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง