"บิ๊กป้อม"น้อมนำทฤษฎีแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำ

2020-07-02 11:57:03

"บิ๊กป้อม"น้อมนำทฤษฎีแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำ

Advertisement

"บิ๊กป้อม"น้อมนำทฤษฎีแก้มลิงแก้ปัญหาน้ำ เติมน้ำใต้ดิน ป้องกันน้ำท่วม น้ำแล้ง 

เมื่อ 2 ก.ค. พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00 น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเติมน้ำใต้ดิน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวเปิดการประชุม โครงการเติมน้ำใต้ดิน และ การเตรียมขยายผลโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาน้ำ ทั่วประเทศ โดยการประชุมได้มีการนำเสนอแนวทางและให้ความรู้ เพื่อนำไปดำเนินการ ในพื้นที่ต่างๆ พร้อมมอบคู่มือการเติมน้ำใต้ดินให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) เพื่อนำไปถ่ายทอดผ่านผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ให้มีความเข้าใจ และเกิดการเรียนรู้ การยอมรับ เห็นคุณค่าการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ได้แก่น้ำท่วม น้ำหลาก และน้ำแล้ง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ของตน และสามารถมีน้ำที่มีคุณภาพดีทั้งก่อนเก็บและหลังเก็บ ได้อย่างยั่งยืน ตลอดไป ซึ่งจะเป็นการประหยัดงบประมาณการแก้ปัญหาน้ำได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้รัฐบาล ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ( สทนช.) และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นเจ้าภาพหลัก ในการศึกษาและกำหนดแนวทางการเติมน้ำใต้ดิน เพื่อนำน้ำที่เหลือใช้ในช่วงน้ำท่วม น้ำหลาก หรือจากน้ำฝนที่ตกลงมา เติมลงสู่ชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีการที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ในช่วงเวลาที่ต้องการ และเป็นการฟื้นฟูชั้นน้ำบาดาล แก้ไขปัญหาการลดระดับลง ของชั้นน้ำบาดาลให้กลับคืนสู่สภาพเดิม และเพิ่มน้ำต้นทุน ให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต

พล.อ.ประวิตร ได้สั่งการให้ ทส.และ มท. ช่วยกันขับเคลื่อนโครงการเติมน้ำใต้ดินโดยน้อมนำศาสตร์พระราชา ทฤษฎีแก้มลิงมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อย่างจริงจัง พร้อมกำชับ ผวจ.ทุกจังหวัดให้กำกับดูแล และควบคุม ท้องถิ่นที่ดำเนินการเติมน้ำใต้ดิน จะต้องทำอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำน้ำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เกษตรกร เมื่อจำเป็นต่อไป

พล.อ.ประวิตร ยังได้เชิญชวนข้าราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้ให้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและรณรงค์การประหยัดน้ำ รู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ทั้งการอุปโภคบริโภค การทำเกษตรปลูกพืชน้ำน้อย รวมถึง การมีแหล่งน้ำแบบพึ่งพาตนเองได้ ของทุกภาคส่วน ในอนาคต ข้างหน้า