กสม. แจง"วันเฉลิม"หายตัว กัมพูชาแจ้ง กต.ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

2020-07-02 11:40:05

กสม. แจง"วันเฉลิม"หายตัว กัมพูชาแจ้ง กต.ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กสม. แจงกรณี "วันเฉลิม"หายตัว ตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศแล้ว เผยฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่ายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด โดยยังคงติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไป 

เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เปิดเผยว่า ตามที่ กสม. ได้มอบหมายให้สำนักงาน กสม. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2563 ขอความร่วมมือไปยังกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและทำความจริงให้ปรากฏ กรณีนายวันเฉลิม หรือตาร์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ นักกิจกรรมการเมืองชาวไทย หายไปจากหน้าอาคารที่พักในกรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา นั้น ต่อมาปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 26 มิ.ย.2563 แจ้งกลับมายังสำนักงาน กสม. ดังต่อไปนี้

1. ทันทีที่ได้รับทราบข่าวจากสื่อมวลชนว่า นายวันเฉลิม ถูกลักพาตัวในกรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 2563 เวลาประมาณ 18.00 น. ในวันรุ่งขึ้น (5 มิ.ย.2563) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้มีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามตัวนายวันเฉลิม

2. เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2563 น.ส.สิตานันท์ สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของนายวันเฉลิม และตัวแทนของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน (Thai Lawyer for Human Rights : TLHR) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้กระทรวงการต่างประเทศติดตามและให้ความช่วยเหลือนายวันเฉลิม รวมทั้งได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายวันเฉลิมเพิ่มเติม โดยเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ตามนัยข้อ 1. ให้น.ส.สิตานันท์ และผู้แทน TLHR ทราบ

3. เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.2563  รมว.ต่างประเทศได้ตอบกระทู้ถามในสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือนายวันเฉลิม โดยได้แจ้งการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ตามข้อ 1. และข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ 

3.1) รมว.ต่างประเทศไม่เคยได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่านายวันเฉลิมเป็นบุคคลที่อาจเป็นภัยต่อประเทศในด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ

3.2) รมว.ต่างประเทศ ได้ตอบคำถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเด็นบทบาทของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nation High Commissioner for Refugees: UNHCR) ว่า นายวันเฉลิมไม่ได้มีสถานะเป็นผู้ลี้ภัยตามนิยามของ UNHCR ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการตรวจสอบแล้วพบว่า สภาพความเป็นอยู่และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ของนายวันเฉลิมไม่ได้เข้าข่ายการเป็นผู้ลี้ภัยของ UNHCR โดยเชื่อว่า UNHCR รับทราบและติดตามกรณีนี้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ดี UNHCR ต้องรอการชี้แจงและข้อมูลจากทางการกัมพูชาเช่นเดียวกัน

4. เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้เข้าพบ รมว.ต่างประเทศกัมพูชา (รัฐมนตรีช่วยว่าการคนที่อาวุโสที่สุด) ซึ่งได้มอบหนังสือให้แก่เอกอัครราชทูตฯ โดยมีสาระสำคัญว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นายวันเฉลิมมีประวัติการเดินทางเข้า - ออกกัมพูชาหลายครั้งระหว่างปี 2557 – 2558 ครั้งล่าสุดเดินทางเข้ามากัมพูชาเมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2558 และได้รับการต่ออายุการตรวจลงตราถึงวันที่ 31 ธ.ค.2560 ทั้งนี้ ทางการกัมพูชายังไม่สามารถยืนยันเหตุการณ์นี้ได้ เนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง

5. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2563 กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือตอบกลับหนังสือร้องเรียนของ น.ส.สิตานันท์ แจ้งผลการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศตามข้อ 4 

6. เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้นำส่งข้อมูลทะเบียนรถยนต์ที่สันนิษฐานว่าเป็นรถยนต์คันที่ใช้ก่อเหตุ ตามข้อมูลในหนังสือของ น.ส.สิตานันท์ ให้แก่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงต่อไป

7. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ได้ติดตามความคืบหน้าของการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทางการกัมพูชาเป็นระยะ ๆ จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกัมพูชาแจ้งว่า ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมแต่อย่างใด

“ขอขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงกรณีการหายตัวไปของนายวันเฉลิม กสม. ยังคงติดตามความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวต่อไปอย่างใกล้ชิด และหวังว่าจะได้รับทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อประสานการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่นายวันเฉลิมและครอบครัวต่อไป” นายวัส กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง