"บิ๊กตู่"แจงงบจัดหายุทโธปกรณ์ป้องกันอธิปไตยชายแดน

2020-07-01 18:50:34

"บิ๊กตู่"แจงงบจัดหายุทโธปกรณ์ป้องกันอธิปไตยชายแดน

Advertisement

"บิ๊กตู่"แจงงบจัดหายุทโธปกรณ์ป้องกันอธิปไตยตามชายแดน ด้าน "บิ๊กช้าง" แจงพร้อมเดินหน้าปรับลดกำลังพล

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่รัฐสภา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม กล่าวชี้แจงการอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2564 ของฝ่ายค้านว่า เราจำเป็นต้องมีการปรับปรุงยุทโธปกรณ์  ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้รับการสนับสนุนยุทโธปกรณ์ ใหม่ๆ วันนี้มีของเก่าร้อยละ 70-80 ส่วนที่จัดหาใหม่เพื่อป้องกันการซ่อมบำรุง เพื่อนำยุทโธปกรณ์เหล่านี้ไปป้องกันอธิปไตยตามชายแดน ซึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้แต่เราต้องมีการเตรียมความพร้อม ถ้าเราไม่มียุทโธปกรณ์ ที่ทันสมัยป้องกันตนเอง ในขณะที่อาวุธต่างๆ มีความร้ายแรงขึ้น ก็อาจจะทำให้เกิดความสูญเสียแก่ลูกหลาน

ด้าน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม กล่าวว่า งบประมาณปี 2564 ลดลง 8,281 ล้านบาท หรือกว่าร้อยละ 3.57 ของปี 2563 โดยงบที่ได้รับของปี 2564 นั้นก็ลดลงทุกรายการ โดยเฉพาะการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ลดลงกว่าร้อยละ 12  ด้านงบประมาณผูกพันการจัดหายุทโธปกรณ์มีความจำเป็น  ส่วนการปฏิรูปกองทัพและกระทรวงกลาโหม มีแผนพัฒนาและปรับโครงสร้างปัญหาของกองทัพโดยตลอดและต่อเนื่อง ทุกเรื่องมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะกำลังพลของกระทรวงกลาโหม มีการปรับเป็น 2 ระบบคือการรับกำลังพลสำรองมาไว้ในสภาวะปกติ ซึ่งทำให้งบประมาณการจัดหากำลังพลและลดลง ต่อจากนี้กำลังพลของกระทรวงกลาโหมจะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภทคือกำลังพลทหารและกำลังพลพลเรือน ถือเป็นการปฏิรูปกองทัพที่มีเป้าหมายลดกำลังพล