พม. เตรียมจ่ายเงิน “กลุ่มเปราะบาง” รอบเดียว 3 พัน

2020-07-01 18:35:43

พม. เตรียมจ่ายเงิน “กลุ่มเปราะบาง” รอบเดียว 3 พัน

Advertisement

พม. เตรียมจ่ายเงิน “กลุ่มเปราะบาง” รอบเดียว 3,000 บาท โอนเงินไม่เกิน 20 ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2563 อนุมัติจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 เดือนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค. 2563 รวมเป็นเงิน 3,000 บาท กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ประชุมร่วมกับ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งได้ข้อสรุปว่าจะจ่ายเงินรวดเดียว 3 เดือน กำหนดวันโอนเงินไม่เกินวันที่ 20 ก.ค. นี้

นายจุติ ไกรฤกษ์   รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า จากนี้ไปหากยังมีคนที่ตกหล่นไม่ได้รับเงินอีก  พม. จะใช้งบปกติ เพื่อดูแลคนยากไร้ทุกคนต่อไป สำหรับกลุ่มเปราะบางทั้ง 3 กลุ่ม มีจำนวน 6,781,881 ราย ประกอบด้วย เด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 1,394,756 ราย, ผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 4,056,596 ราย และคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 1,330,529 ราย  ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อสงสัย สามารถสอบถามที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ทุกจังหวัด หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการฟรี 24 ชั่วโมง