แต่งตั้ง "ชาญศิลป์ "รักษาการดีดีการบินไทย

2020-07-01 17:50:22

แต่งตั้ง "ชาญศิลป์ "รักษาการดีดีการบินไทย

Advertisement

การบินไทยแต่งตั้ง "ชาญศิลป์ ตรีนุชกร "รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาานว่า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ บริษัทครั้งพิเศษที่ 13/2563 โดยมี  พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัทเป็นประธานการประชุม ซึ่งในการประชุมดังกล่าว คณะกรรมการ บริษัทมีมติอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ องนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล โดยยังคงดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 2 ของบริษัท และแต่งตั้ง นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร กรรมการบริษัท ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีกตำแหน่งหนึ่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป