"สิระ"ลั่นเอาคืน"ฝ่ายค้าน"ใช้ข้อมูลเท็จร้องศาล รธน.

2020-07-01 17:30:25

"สิระ"ลั่นเอาคืน"ฝ่ายค้าน"ใช้ข้อมูลเท็จร้องศาล รธน.

Advertisement

"สิระ" ลั่นเอาผิด "ฝ่ายค้าน" ตามมาตรา 157 ฐานใช้ข้อมูลเท็จร้อง ศาล รธน.ให้วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส.

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก 7 ต่อ 1 กรณีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างลงพื้นที่ จ.ภูเก็ต โดยให้คงสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. ว่า ต้องขอขอบคุณศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีคำวินิจฉัยอย่างเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งตนไม่ได้กระทำความผิดตามคำร้องตามที่ ส.ส.ฝ่ายค้านร่วมกันลงชื่อแล้วยื่นต่อท่านประธานรัฐสภา โดยระบุว่าตนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีข้อความที่เป็นเท็จหลายประการ

นายสิระ กล่าวอีกว่า จากนี้ไปตนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ร่วมเสนอคำร้องตามมาตรา 157 เพราะการร่วมลงชื่อของ ส.ส.ฝ่ายค้าน ถือเป็นการกระทำในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ขระนี้ฝ่ายกฎหมายของตนกำลังตรวจสอบคำร้องดังกล่าวอยู่ หากเห็นว่าข้อความอันเป็นเท็จในคำร้องโดยมีเจตนาเพื่อกลั่นแกล้ง หรือใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ตนจะดำเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลเหล่านั้นตามสิทธิทางกฎหมายอย่างแน่นอน