ศาล รธน.ตีตกไม่วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส."ร.อ.ธรรมนัส"

2020-07-01 16:55:43

ศาล รธน.ตีตกไม่วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส."ร.อ.ธรรมนัส"

ศาล รธน.ไม่วินิจฉัยสมาชิกภาพ ส.ส."ร.อ.ธรรมนัส" ชี้เหตุ "ภรรยา" ถือหุ้นใหญ่ตลาดคลองเตย ไม่มีลักษณะผูกขาด

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ผลการพิจารณาคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคําร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ส.ส.ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ หรือไม่ กรณี ภรรยาของ ร.อ.ธรรมนัส ถือครองหุ้นในบริษัท ตลาดคลองเตย (๒๕๕๑) จำกัด โดยบริษัทดังกล่าวได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่กับการท่าเรือแห่งประเทศไทย

โดยภายหลังการวินิจฉัย ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติไม่รับคำร้องกรณีดังกล่าว โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีความเห็นว่า การทำสัญญาดังกล่าวไม่มีลักษณะเป็นการเข้าทำสัญญาอันเป็นการผูกขาดตัดตอนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรค 1 ( 2 ) และวรรค 3 ดังนั้นมูลกรณีจึงไม่ต้องด้วยเหตุตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 ( 7 ) ที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาตามมาตรา 82 ได้

Advertisement