ศธ.ย้ำยึด"New Normal"คุมเข้มเปิดเทอมวันแรก

2020-07-01 10:00:06

ศธ.ย้ำยึด"New Normal"คุมเข้มเปิดเทอมวันแรก

Advertisement

"ณัฐพล" กังวลเปิดเทอมวันแรก ย้ำทุกโรงเรียน "New Normal" คุมเข้มการเรียนการสอนเพื่อป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. ที่โรงเรียนโยธินบูรณะ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาซึ่งเปิดเทอมวันนี้เป็นวันแรกที่โรงเรียนโยธินบูรณะ หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น โดยโรงเรียนกำหนดให้เด็กนักเรียน เรียนแบบ New Normal คือ จะให้นักเรียนมาเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์ซึ่งจะแบ่งตามเลขคู่เลขคี่ตามรหัสประจำตัวนักเรียน ส่วนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทางโรงเรียนจะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนภายในโรงเรียน ขณะเดียวกันก่อนที่นักเรียนจะเข้าสถานศึกษาต้องตรวจวัดไข้ มีจุดบริการเจลล้างมือ และการเว้นระยะห่าง รวมถึงสวมให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเมื่อผ่านจุดคัดกรองเด็กนักเรียนจะต้องเข้าห้องเรียนเพื่อทำกิจกรรมสวดมนต์และเคารพธงชาติหน้าห้องเรียน ซึ่งแต่ละห้องเรียนจัดโต๊ะเรียนเว้นระยะห่าง 1 เมตร จำกัดห้องละไม่เกิน 20 คน

นายณัฏฐพล แสดงความเป็นห่วงหลังเยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนโยธินบูรณะ ว่า ระบบการถ่ายเทอากาศไม่ปลอดโปร่งเหมือนโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่โล่ง จึงได้พูดคุยกับผู้อำนวยการศึกษาให้ปรับเวลาพักเที่ยงเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลถึง ปัญหาการเรียนการสอนออนไลน์ ที่นักเรียนบางส่วนยังขาดความพร้อมเรื่องอุปกรณ์ และกังวลถึงความมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน จึงอยากให้ทางโรงเรียนมีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนมากกว่านี้ และถ้าหากพบโรงเรียนไหนมีการติดเชื้อโควิด-19 ก็จะให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนตามสถานการณ์ พร้อมย้ำว่าการติดเชื้อในโรงเรียนจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกฝ่ายร่วมมือ