เปิดเงื่อนไข ศบค.ไฟเขียวคลายล็อกเปิด"ผับ-บาร์"เฟส 5

2020-06-29 16:20:30

เปิดเงื่อนไข ศบค.ไฟเขียวคลายล็อกเปิด"ผับ-บาร์"เฟส 5

ศบค.ไฟเขียวเปิด "ผับ-บาร์-คาราโอเกะ-อาบอบนวด" แบบมีเงื่อนไข ต้องอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัย

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. หลังจากที่ประชุม ศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาเห็นชอบให้คลายล็อกระยะที่ 5 ตามข้อเสนอของที่ประชุม ศบค. ชุดเล็ก เพื่อให้ผู้ประกอบการกลับมามีรายได้ นี้ ศบค.ชุดใหญ่ยังอนุมัติให้ต่ออายุ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือนไปจนถึงวันที่ 31 ก.ค. 2563 โดยทั้งสองเรื่องจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันพรุ่งนี้

 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขสำหรับมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์เฟส 5 ว่า ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบแล้ว โดยมีข้อกำหนดดังนี้ 1. เปิดโรงเรียนทั้งหมด จากเดิมที่อนุญาตให้เปิดเพียงโรงเรียนเอกชน และโรงเรียนกวดวิชา, 2.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือคอมมิวนิตี้มอลล์ จ้องปิดให้บริการในเวลา 22.00 น. 3.ร้านสะดวกซื้อ สามารถเปิดได้ 24 ชั่วโมง, 4.สถานบริการ ผับ บาร์ และร้านคาราโอเกะ อนุญาตให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. และขอให้เว้นระยะยืนและระยะนั่ง 1 เมตร โดยจำกัด 4 ตารางเมตรต่อหนึ่งคน ห้ามร่วมโต๊ะกับกลุ่มอื่น พนักงานต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ต้องระยะห่างโต๊ะมากกว่า 2 เมตร หากทำไม่ได้ต้องมีฉากกั้นสูง 1.5 เมตร มีระบบระบายอากาศเพื่อหมุนเวียนอากาศที่ดี และต้องมีพื้นที่เฉพาะในการสูบบุหรี่นอกอาคาร ที่สำคัญ คือ ต้องลงทะเบียนเข้า-ออกด้วยแอพ ไทยชนะ

Advertisement
นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า 5.สถานอาบอบนวด เปิดให้บริการได้ แต่ผู้เข้าไปใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ยกเว้นขณะอาบน้ำ มีจุดบริการล้างมือที่เพียงพอ ทำความสะอาดห้อง หรืออ่างอาบน้ำ หรือสุขาซึ่งเป็นผิวสัมผัสบ่อยๆ ก่อนใช้บริการในแต่ละครั้ง และควรเว้นระยะนั่งและยืนมากกว่า 1 เมตร พร้อมให้คำแนะนำลูกค้าตามมาตรการก่อนใช้บริการทุกราย นอกจากนี้ ผู้ประกอบการจะต้องลงทะเบียนด้วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสถานที่ทุกคน ดังนั้นผู้ประกอบและผู้เข้าใช้บริการ จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นไทยชนะอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ศบค. ยังเห็นชอบให้เปิดจุดผ่านแดนเพื่อการขนส่งเพิ่มเติม 9 จุด ทั่วประเทศ เช่น หนองคาย แม่ฮ่องสอน หนองคาย และสงขลา รวมถึงอนุญาตให้บุคคล 6 กลุ่ม เดินทางเข้าประเทศไทยได้ เช่น กลุ่มนักธุรกิจ และคู่สมรสของผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย