ขับ "พระเดือนชัย" พ้น จ.มุกดาหาร ชี้! ผิดวินัยชัด (คลิป)

2020-06-18 11:55:25

ขับ "พระเดือนชัย" พ้น จ.มุกดาหาร ชี้! ผิดวินัยชัด (คลิป)

คำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต)ให้พระเดือนชัย ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เนื่องจากมีความประพฤติไม่ควรแก่สมณเพศ หาความละอายไม่ได้ แสดงตนสื่อทางวิญญาณ และมีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกในสื่อต่าง ๆ ผิดหลักพระธรรมวินัย

วันที่ 18 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดศรีมงคลเหนือ อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร พระสุทธิสารโสภณ เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร (ธรรมยุติ ) ได้มีคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร(ธรรมยุต)ให้พระเดือนชัย ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

ด้วยพระเดือนชัย ฉายา ธมมวิจโย สังกัดวัด ป่าศรัทธาธรรม(ถ้ำหีบ) ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ได้เข้าไปพำนักอาศัยอยู่ที่ ที่พักสงฆ์ถ้ำจารย์ครูภูหินต่าง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร มีความประพฤติไม่ควรแก่สมณเพศ หาความละอายไม่ได้ แสดงตนสื่อทางวิญญาณ และมีเจตนาจะโฆษณาตนเองออกในสื่อต่างๆ ผิดหลักพระธรรมวินัย และกฎ-ระเบียบ-คำสั่ง และประกาศมหาเถรสมาคม ทางเจ้าคณะปกครองในท้องที่ได้เข้าไปแจ้ง และตักเตือนพฤติกรรมดังกล่าวแล้ว แต่ไม่เป็นผล และยังแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง

Advertisement
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยดีงาม อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุติ จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันอังคารที่ 16 มิ.ย.2563 จึงให้พระเดือนชัย ฉายา ธมมวิจโย สังกัดวัดป่าศรัทธาธรรม(ถ้ำหีบ) ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกดาหาร ออกจากพื้นที่ จ.มุกดาหาร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป คำสั่ง ณ วันที่ 17 มิ.ย. 2563

นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กรณีพระเดือนชัย ธมมวิจโย ซึ่งแสดงอาการเหมือนที่เป็นข่าว กรณีไปหาหลักฐานให้น้องชมพู่ หรือไปทำอะไรต่างๆ ที่ผ่านมา ซึ่งทางสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร ได้นำเรียนคณะสงฆ์(ธ) ได้รับรู้ รับทราบ และพิจารณาตามอำนาจหน้าที่ในทางปกครองแล้ว พระสงฆ์ปกครองสงฆ์ฉะนั้นผู้บังคับบัญชาก็คือ หลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัด และนายอำเภอ ให้ท่านพิจารณาดำเนินการ ซึ่งท่านก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และไม่สบายใจ ท่านก็สั่งให้ทางเจ้าคณะตำบล ซึ่งเป็นผู้ปกครองท้องที่ ได้ไปกล่าวตักเตือนให้พระเดือนชัย ฯ หยุดพฤติกรรมที่ผ่านมา ทางพระอาจารย์ก็รับทราบ รับปาก ว่าจะไม่ทำแล้ว ท่านเคยพูดอยู่บ่อย ๆ ว่า ทางคณะสงฆ์ได้มาเตือนพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งก็ได้ลงพื้นที่ไปด้วย แต่วันนั้นท่านไม่อยู่ ท่านติดภารกิจที่อุดรธานี เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 63 ได้พบปะกับพระลูกวัด ก็เลยได้ชี้แจง ซึ่งพระลูกวัดจะนำเรียนพระอาจารย์ให้ พอช่วงหลังมาก็มีข่าวไปพุทธาภิเษกที่นครนายก แสดงพฤติกรรมเหมือนเดิม ตามที่ปรากฏในข่าว

Advertisement
ผอ. สำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต่ออีกว่า ทางคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหาร และเจ้าคณะอำเภอที่ 5 อำเภอ(ธ) ได้มาประชุมที่วัดศรีมงคลเหนือ ในเวลา 13.00 น. มีมติในที่ประชุมออกมาว่า ให้พระเดือนชัย ฯ ออกจากพื้นที่ จ.มุกดาหาร ตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 63 และจะให้เจ้าหน้าที่ลงไปติดคำสั่งที่พักสงฆ์ ที่ดินที่ตั้งของที่พักสงฆ์ อยู่ในความดูแลของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเป็นป่าไม้ตามมติของ ครม. ได้มีพระภิกษุเข้ามาจำพรรษาหลายรุ่นแล้ว และทางคณะสงฆ์(ธ) ก็รับรู้ รับทราบ ท่านพิจารณาอนุญาตให้อยู่ แต่พอเกิดกรณีนี้ ท่านเห็นว่าคงจะไปไม่ไหว มันเสื่อมเสีย มันไม่ใช่แนวของพุทธ ไม่ใช่แนวของธรรมยุต ไม่ใช่แนวของหลวงปู่ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ของธรรมยุต ท่านก็บอกว่า ให้ยุติออกไปซะ ท่านจะไปสังกัดที่ไหนก็เป็นเรื่องของท่าน