ทบ.จ่อเคาะวันเกณฑ์ทหารเป็น 23 ก.ค.-9 ส.ค.63

2020-06-16 18:30:03

ทบ.จ่อเคาะวันเกณฑ์ทหารเป็น 23 ก.ค.-9 ส.ค.63

ทบ.จ่อเกณฑ์ทหารเป็นวันที่ 23 ก.ค.-9 ส.ค.63 เตือนผู้ขอสละสิทธิ์ผ่อนผันต้องแจ้ง "สัสดีเขต"

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มีรายงานจากกองทัพบก ว่า ได้มีการเสนอให้ปรับปรุงแนวทางเพื่อลดจำนวนวันตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2563 หรือการเกณฑ์ทหารใหม่อีกครั้ง เพื่อให้กระทรวงกลาโหม พิจารณาอนุมัติ จากที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 26 ก.ค.-23 ส.ค. ยกเว้นวันที่ 28 ก.ค. และ 12 ส.ค. รวม 27 วัน เพื่อลดความคับคั่งของผู้เข้ารับการตรวจเลือก ให้เปลี่ยนมาเป็นวันที่ 23 ก.ค.-9 ส.ค. เว้นวันที่ 28 ก.ค. รวม 17 วันแทน ส่งผลให้จำนวนคนที่เข้ารับการตรวจเลือกจากเดิมที่กำหนดไว้วันละไม่เกิน 150 คน ให้ปรับเพิ่มเป็นวันละไม่เกิน 500 คนต่อหน่วย ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 50 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมจากกองทัพบก อีกว่า มาตรการการควบคุมและเฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 ตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข ยังคงควบคุมอย่างความเข้มข้น โดยให้หน่วยตรวจเลือกปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันยังเสนอให้มีการปรับปรุงแนวทางการขอสละสิทธิ์ผ่อนผัน และการสมัครใจเข้ารับราชการ โดยต้องแจ้งความประสงค์ที่หน่วยสัสดีเขต ที่อยู่ในภูมิลำเนาของตัวเองระหว่างวันที่ 26 มิ.ย.- 22 ก.ค.63 ทำให้ไม่สามารถขอสละสิทธิ์ หรือสมัครใจระหว่างวันที่มีการตรวจเลือกทหารกองเกินได้ตามเดิม ส่วนกำหนดส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1 เข้าหน่วย จะดำเนินการในวันที่ 1 ก.ย.63  และรับ-ส่งทหารกองประจำการข้ามเขตกองทัพภาค จะดำเนินการในวันที่ 3 ก.ย.63 ส่วนทหารกองประจำการ ผลัดที่ 2 ยังคงส่งเข้าหน่วยในวันที่ 1 พ.ย.63 ตามปกติ

Advertisement