หมอเตือนภัย"ทาสแมว"ระวังโรคร้ายขึ้นสมอง

2020-06-10 11:55:47

หมอเตือนภัย"ทาสแมว"ระวังโรคร้ายขึ้นสมอง

Advertisement

หมอเตือน "ทาสแมว" ระวังโรคขี้แมวขึ้นสมอง ชี้หากเกิดกับหญิงตั้งครรภ์ เสี่ยงเด็กพิการแต่กำเนิด

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัธคพัชฬ รัตนพิทูลย์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา เตือนภัยถึงโรคขี้แมวขึ้นสมอง ว่า โรคดังกล่าวถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากกับกลุ่มผู้เลี้ยงแมว หรือทาสแมว โดยโรคดังกล่าวมีสาเหตุมาจากอุจจาระแมว มีการปนเปื้อนเชื้อโปรโตซัวชนิดหนึ่งซึ่งมีขนาดเล็กมาก มีชื่อว่า ท็อกโซพลาสม่า กอนดีอิ่ง หรือพยาธิขี้แมว โดยจะติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จากการสัมผัสอุจจาระแมวทั้งทางตรงและทางอ้อม หากร่างกายมีภูมิคุ้มกันดีก็จะไม่แสดงอาการใดๆ และสามารถจัดการเชื้อดังกล่าวได้เอง แต่หากภูมคุ้มกันไม่ดีอาจแค่มีไข้ต่ำๆ และอ่อนเพลีย โดยในทางระบาดวิทยาพบเชื้อดังกล่าวแพร่ระบาดในประเทศไทยแบบกว้างๆ ร้อยละ 2.8-50 และพบในหญิงตั้งครรภ์ถึงรอยละ 31

ขณะที่ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงชวัลญ์ญา รัตนพิทูลย์ กล่าวว่า โรคพยาธิขี้แมวขึ้นสมอง ถือว่าน่าเป็นห่วงในกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะเมื่อรับเชื้อพยาธิขี้แมวเข้าไปแล้ว พยาธิจะแทรกซึมเข้าไปตามกล้ามเนื้อ ลำไส้ หรือขึ้นสมอง โดยผู้ที่รับเชื้อจะมีอาการไข้ขึ้นสูงจนเกิดอาการชัก ส่วนกลุ่มที่น่าเป็นห่วงสุด คือ หญิงตั้งครรภ์ เพราะเชื้อดังกล่าวจะทำให้เกิดภาวะแท้งคุกคาม หรืออาจรุนแรงจนถึงขั้นเด็กพิการแต่กำเนิด จากการศึกษาวิจัยพบว่า มีหญิงตั้งครรภ์มีภาวะติดเชื้อขี้แมวขึ้นสมอง 13 คน จากกลุ่มตัวอย่างแค่ 20 คน อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังเร่งผลักดันเชิงนโยบายให้มีการคัดกรองโรคดังกล่าวในหญิงตั้งครรภ์ทุกคน เพื่อลดความเสี่ยงเด็กพิการตั้งแต่กำเนิดต่อไปแท็กที่เกี่ยวข้อง