ครม.ไฟเขียวลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90

2020-06-02 14:30:36

ครม.ไฟเขียวลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90

ครม.มีมติลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 เฉพาะปี 2563 เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนช่วงโควิด

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.63 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติลดภาษีที่ดินเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง โดยเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภทในอัตราร้อยละ 90 สำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกอบ 1. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรม 2.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในที่อยู่อาศัย 3.ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นหรือนอกจาก 1 และ 2 และ 4.ที่ดินเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ โดยจะลดอัตราภาษีเฉพาะปี 2563 เท่านั้น
สำหรับการลดภาษีที่ดินปลูกสร้าง จะช่วยบรรเทาและลดผลกระทบให้กับประชาชนในภาคธุรกิจ และประชาชนในพื้นที่ ส่วนที่ดินทางการเกษตร หากเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดา ตาม พ.ร.บ.กำหนดให้งดการจ่ายภาษี 3 ปี และได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดิน ส่วนนิติบุคคลจะได้ลดร้อยละ 90