ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จชต.ต่ออีก 3 เดือน

2020-06-01 11:11:00

ขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 3 จชต.ต่ออีก 3 เดือน

Advertisement

"บิ๊กป้อม"ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน  เห็นชอบขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จชต.ต่อไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่ 20 มิ.ย.-19 ก.ย.63

เมื่อวันที่  1 มิ.ย.  พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์  ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า วันนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม วิจิตรวาทการ สมช. ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุม ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานจาก กอ.รมน.โดย กอ.รมน.ภาค4 สน. ตาม พ.ร.ก.สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และติดตามผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุม เมื่อ 17 ก.พ.63 โดยสรุปมีความคืบหน้าต่อเนื่อง สถานการณ์การก่อเหตุรุนแรงมีแนวโน้มลดลงประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมกับภาครัฐ และให้การสนับสนุนมากขึ้นในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ โดยเฉพาะปัจจุบัน ที่มีภาวะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ จึงต้องมีความมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขเพิ่มขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ยังมีความจำเป็นที่จะต้องขยายระยะเวลาการประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในพื้นที่ 3 จชต.ต่อไปอีก 3 เดือน (ครั้งที่60) ตั้งแต่ 20 มิ.ย.-19 ก.ย.63 โดยยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ,อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก ,อ.สุคิริน ,อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ซึ่งจะต้องผ่านความเห็นชอบ ของ ครม.ต่อไป ทั้งนี้จากผลการประเมินยังพบว่าประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยังขอให้คงประกาศสถานการณ์ไว้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีความต่อเนื่องในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ/สังคม และอื่นๆ ควบคู่กันไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ กอ.รมน. ,กอ.รมน.ภาค 4 สน. ทั้งทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ปฏิบัติงาน ด้วยความไม่ประมาท เน้นงานการข่าวเชิงรุก และการบังคับใช้ก.ม.ที่เป็นธรรม อย่างจริงจัง คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และในการประเมินผลงานจะต้องให้ครอบคลุมทุกมิติ มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์ในการดูแลชีวิตและทรัพย์สินเป็นส่วนรวม พร้อมทั้งขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยกันปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ ทุ่มเท กล้าหาญ และขอให้มีความภาคภูมิใจและปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ และจากโควิด-19 ด้วย  นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้ขอบคุณประชาชนในพื้นที่ ที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการเฝ้าระวังเหตุการณ์ และปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันโควิด-19 ของรัฐบาลด้วยดี พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจในมาตรการของรัฐบาลในการแก้ปัญหา จชต. ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม ให้ยั่งยืน ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง