โป๊ปเตือนสติ "ชีวิตคนสำคัญกว่าเศรษฐกิจ"

2020-06-01 08:00:21

โป๊ปเตือนสติ "ชีวิตคนสำคัญกว่าเศรษฐกิจ"

Advertisement

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส หรือโป๊ปฟรานซิส พระประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ทรงตรัสเตือนสติผู้นำการเมืองทั่วโลก เมื่อวันอาทิตย์ (31 พ.ค.) ว่า ประชาชนสำคัญกว่าเศรษฐกิจ ขณะที่ประเทศต่างๆ รีบเร่งเปิดประเทศใหม่ หลังใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

โป๊ปฟรานซิสทรงมีพระราชดำรัส นอกเหนือข้อความที่เตรียมไว้ให้ ในระหว่างการประทานพรแก่ศาสนิกชน ผ่านหน้าต่างพระตำหนักที่ประทับ เหนือลานจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ภายในนครวาติกัน บ่ายแรกในรอบ 3 เดือน หลังจากอิตาลียกเลิกมาตรการล็อกดาวน์ โดยโป๊ปทรงตรัสว่า การรักษาชีวิตประชาชนไว้ มีความสำคัญกว่าการรักษาเงิน เพื่อช่วยเหลือเศรษฐกิจ เพราะประชาชนคือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (We people are temples of the Holy Spirit) แต่เศรษฐกิจไม่ใช่

โป๊ปฟรานซิสไม่ได้ระบุรายชื่อประเทศ รัฐบาลจำนวนมากกำลังตัดสินใจ ว่าควรเปิดดำเนินการธุรกิจใหม่ในขณะนี้หรือไม่ เพื่อรักษาการจ้างงาน และมาตรฐานการดำรงชีวิต หรือคงมาตรการล็อกดาวน์ต่อไป จนกว่าจะมั่นใจว่าสามารถควบคุมไวรัสได้โดยสมบูรณ์
พระราชดำรัสของโป๊ปฟรานซิส ได้รับความชื่นชมปรบมือ จากประชาชนหลายร้อยคน ในลานจัตุรัส ซึ่งเริ่มเปิดต่อสาธารณชนใหม่อีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมา

ในยามปกติ ลานจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์จะมีประชาชนหลายหมื่นคนในวันอาทิตย์ ครั้งสุดท้ายที่โป๊ปทรงมีพระราชดำรัส และประทานพร ผ่านหน้าต่างพระตำหนัก คือเมื่อวันที่ 1 มี.ค. ที่ผ่านมา ก่อนที่รัฐบาลอิตาลีจะประกาศมาตรการจำกัดความเคลื่อนไหวทั่วประเทศอิตาลีกำหนดจะยกเลิกข้อจำกัด ตามมาตรการล็อกดาวน์ ชุดสุดท้าย ในวันพุธที่ 3 มิ.ย.ที่จะถึง.