ทีมนักวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก

2020-05-16 11:30:13

ทีมนักวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก

Advertisement

ทีมนักวิจัย ม.เกษตรฯ ค้นพบจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลก ที่ อ.ลานสกา จ.นครนครศรีธรรมราช


เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร. อัญชลี เอาผล หัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมด้วย ดร. นที อำไพ นักวิจัยและ คณะ ค้นพบ “จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา” ซึ่งเป็นจิ้งจกนิ้วยาวชนิดใหม่ของโลกจากพื้นที่เขาหินแกรนิต อ. ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยงานวิจัยโครงการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และศูนย์ความเป็นเลิศด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (BDC) ทั้งนี้ จิ้งจกนิ้วยาวสกุล Cnemaspis จัดอยู่ในวงศ์ Gekkonidae ซึ่งจิ้งจกในสกุลนี้มีความหลากหลายสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีรายงานการค้นพบชนิดใหม่อย่างต่อเนื่องและปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 17 ชนิดในประเทศไทย ซึ่งชนิดใหม่ที่รายงานครั้งนี้มีชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ว่า จิ้งจกนิ้วยาวลานสกา Cnemaspis lineatubercularis Ampai, Wood, Stuart & Aowphol, 2020


ข้อมูลด้านพฤติกรรมศาสตร์ของสัตว์พบว่า จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาอาศัยในบริเวณเขาหินแกรนิต โดยมีถิ่นที่อยู่อาศัยย่อย คือ ซอกหินหรือเพิงหินขนาดใหญ่บริเวณใกล้ลำธารและน้ำตกทั้งวัยอ่อน และตัวเต็มวัยซึ่งการซ่อนตัวตามซอกหินหรือเพิงหินทำให้จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาสามารถหลบหนีจากศัตรูผู้ล่าได้ง่าย โดยสัตว์ในวงศ์ Gekkonidae นี้มีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ เช่น การควบคุมแมลงที่เป็นเหยื่ออาหาร ดังนั้นการอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย เช่น เขาหินแกรนิตบริเวณลำธารและน้ำตก จะทำให้จิ้งจกนิ้วยาวลานสกาสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ในธรรมชาติและเป็นการอนุรักษ์ให้ความหลากหลายของจิ้งจกกลุ่มนี้ในประเทศไทย


ข้อมูลอ้างอิง  Ampai N., Wood Jr. P.L., Stuart B.L., and Aowphol A. 2020. Integrative taxonomy of the rock-dwelling gecko Cnemaspis siamensis complex (Squamata, Gekkonidae) reveals a new species from Nakhon Si Thammarat Province, southern Thailand. ZooKeys 932: 129–159. https://doi.org/10.3897/zookeys.932.50602แท็กที่เกี่ยวข้อง