ระดมพลขวางร่าง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ

2017-09-12 18:35:12

ระดมพลขวางร่าง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ

Advertisement

ภาคประชาสังคม-วิชาการจับมือเรียกร้องรัฐบาล สนช. ชะลอร่าง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ หวั่นเน้นแปรรูปไม่ใช่ปฏิรูป เตรียมจัดเวทีระดมความเห็นทุกฝ่ายหาข้อยุติ เพื่อปฏิรูปอย่างแท้จริงเมื่อวันที่ 12 ก.ย.ที่มหาวิทยาลัยรังสิต เครือข่ายภาคประชาสังคม สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย (คปพ.) และสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการ อาทิ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง นายอานันท์ หาญพาณิชย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย รังสิต นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ นายคมสัน โพธิ์คง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ นายธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณบดีสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต นายวันวิชิต บุญโปร่ง รองคณบดีฯ คณะรัฐศาสตร์ นางสุนี ไชยรส อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และ ผอ.สถาบันปฏิรูประเทศไทย (สปท.) น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.ล.กรกสิวัฒน์ เกษมศรี แกนนำเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย นายสาวิทย์ แก้วหวาน เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นร่าง พ.ร.บ.การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ…หรือที่เรียกกันว่า ร่าง พ.ร.บ.บรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ ที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันในสังคมวงกว้าง โดยที่ประชุมมีความเห็นเบื้องต้นร่วมกัน 5 ข้อ ดังนี้ 1.ผลักดันให้เป็น "วาระแห่งชาติ" เพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับผลประโยชน์ของชาติและประชาชนทุกภาคส่วน 2.จะร่วมรณรงค์เผยแพร่ให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่อประชาชนให้ทราบถึงสาระสำคัญ ของร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวว่าเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจจริงหรือไม่

 3.ร่วมกันจัดทำข้อเสนอพิมพ์เขียวการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจฉบับประชาชน เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นประโยชน์ต่อชาติและประชาชนอย่างแท้จริง 4.จัดเวทีสัมมนาวิชาการเพื่อหาข้อยุติถึงร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวว่าจะทำให้เกิดการปฏิรูปอย่างแท้จริงได้อย่างไร โดยจะจัดวันที่ 19 ก.ย.นี้ ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ 09.00 - 16.00 น.โดยจะเชิญตัวแทนภาครัฐ สนช. คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มาร่วมอภิปรายสัมมนาด้วย รวมทั้งจะมีการเสนอแนวทางปฏิรูปรัฐวิสาหกิจในนามภาคประชาสังคม 5.ในระหว่างนี้ที่ประชุมขอเรียกร้องให้รัฐบาลและ สนช. ชะลอร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวไว้ก่อน เพื่อดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 รับฟังความคิดเห็นประชาชนทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม