ผู้นำแรงงานชง สปส.จ่ายชดเชย 6 เดือน

2020-04-08 17:35:21

ผู้นำแรงงานชง สปส.จ่ายชดเชย 6 เดือน

Advertisement

ผู้นำแรงงานชง สปส.ปรับเพิ่มจ่ายชดเชยแรงงานตกงานเป็น 6 เดือน เท่ากระทรวงการคลัง ด้าน ผู้ช่วย รมว.แรงงาน ขอถก "หม่อมเต่า" ไฟเขียว

เมื่อวันที่ 8 เม.ย. นายมนัส โกศล ประธานสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย และเครือข่ายประกันสังคมคนทำงาน กล่าวถึง มาตรการของสำนักงานประกันสังคม ( สปส.) ในการจ่ายเงินชดเชยผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่า เรื่องดังกล่าวนี้เรามีการส่งหนังสือไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว ทั้งนี้ในการที่รัฐบาลจะมีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนในอัตรา 62 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะมีแรงงานในระบบจะได้เงินชดเชยไม่ถึง 5,000 บาทอีกจำนวนหนึ่ง เพราะอัตราการเก็บเงินสมทบของเราเริ่มต้นที่ 1,650 บาท และเท่าที่ได้ตรวจสอบกับทางประกันสังคม พบว่ามีผู้ประกันตนที่จ่ายเงินต่ำกว่า 8,000 บาท ค่อนข้างจะมีจำนวนมาก ดังนั้นลูกจ้างกลุ่มนี้เขาจะไม่ได้รับเงินชดเชยจำนวน 5,000 บาทเท่ากับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่รัฐบาลให้ตรงนี้จะเกิดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้คือกลุ่มแรงงานที่รับบำนาญชราภาพไปแล้วอยู่ 2,000-4,000 บาท ซึ่งจะรับเงินในช่วงอายุ 55 และประกอบกิจการส่วนตัว เช่น เปิดร้านเสริมสวย ตัดผมทำงานนอกระบบบ้าง ซึ่งกลุ่มนี้หากดูตามข้อกำหนดของรัฐบาลเค้าจะไม่ได้รับเงินชดเชยเพราะได้รับเงินบำนาญ ซึ่งมีอยู่ประมาณกว่า 200,000 คนซึ่งมองว่าคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลซึ่งจะต้องไปอยู่ในโครงการของทางกระทรวงการคลัง

นายมนัส กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ตนมองว่ากระทรวงแรงงาน ควรจะมีการขยายระยะเวลาในการชดเชย เช่นเดียวกับกระทรวงการคลัง ที่ขยายจาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ทั้งนี้ระบบของกระทรวงการคลังเขาดำเนินการง่ายกว่าของกระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตามตนมองว่ามาตรการของรัฐบาลจากที่ได้มีการประเมินพบว่ามีคนประมาณ 10 กลุ่มที่จะไม่ได้รับการช่วยเหลือ เช่น กลุ่มคนที่ว่างานมาก่อนหน้านี้ มองว่าควรได้รับการช่วยเหลือเพราะเขาถูกแรงเหวี่ยงจากผลกระทบโควิด-19 แล้วจะหางานทำได้ที่ไหนในสภาวการณ์เช่นนี้ ทำให้เขาว่างานไปเรื่อยๆ จึงคิดว่าคนกลุ่มนี้ควรจะได้รับเช่นเดียวกันจะได้ของครอบคลุมทั่วถึง ทางที่ดีที่สุดจากที่เรามีการคำนวณตัวเลขที่รัฐบาลจ่าย หากนำตัวเลข 9 ล้านคนมาคูณ 6 เดือน แล้วดูยอดผู้ประกันตน หรือผู้ที่มีงานทำอายุ 18 ขึ้นไปมีอยู่ประมาณ 20 กว่าล้านคน ถ้าสมมุติจ่ายทั้งหมด ซึ่งอาจจะไม่ถึง 6 เดือน อาจจะระยะสั้น 3 เดือน จำนวนเงินก็น่าจะพอๆ กับที่ทางรัฐบาลจ่ายให้ 6 เดือน

นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรมว.แรงงาน กล่าวถึงกรณีแรงงานในระบบเรียกร้องให้มีการขยายระยะเวลาการเชยเชยเช่นเดียวกับกระทรวงการคลังว่า เรื่องดังกล่าวนี้จะต้องมีการหารือกับรมว. แรงงานก่อน

ส่วนกรณีคณะกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย และส.ส. ทำหนังสือถึงรมว.แรงงาน เพื่อให้ใฝสำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินทดแทนผู้ประกันตนมาตรา 33 ทั้งในส่วนของที่รัฐสั่งปิดชั่วคราว และส่วนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ทั้งหมดนั้น นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 7 เม.ย.มีการประชุมกรรมการบริหารพรรครวมพลังประชาชาติไทย รวมถึงสมาชิกสภาแทนราษฎรของพรรค มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลขาธิการพรรคทำหนังสือถึงรมว.แรงงาน ในกรณีผู้ประกอบการที่จะต้องหยุดกิจการเพราะสภาวะวิกฤตโควิด-19 โดยเมื่อก่อนทางประกันสังคมจะเข้าไปดูแลได้ในสองกรณีคือคือรัฐบาลสั่งปิด และมีกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่เป็นโควิด-19 ทำงานอยู่ในโรงงานหรือบริษัทนั้น แต่ตอนนี้ทางพรรคมีความเห็นและมีจุดยืนว่าผู้ประกอบการและลูกจ้างอื่นที่ได้รับผลกระทบก็ควรที่จะได้รับการช่วยเหลือดูแลด้วย เพราะว่าถึงเราจะไม่สั่งปิดในธุรกิจบางประเภทแต่ก็เหมือนสั่งปิด เพราะมีการปิดจังหวัดปิดเมือง ทำให้ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ ฉะนั้นมองว่าเรื่องตรงนี้ก็จะเข้าเหตุสุดวิสัย จึงต้องช่วยผู้ประกันตนในมาตรา 33 ทั้งหมด ซึ่งในส่วนนี้เราจะมุ่งเน้นไปที่คนเดือดร้อนมากก่อน ส่วนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ลดเงินเดือน หรืออื่นๆ นั้น ต้องบอกว่าประกันสังคมเข้าไปช่วยได้ 62 เปอร์เซ็นต์  ฉะนั้นสำหรับผู้ประกันตนที่ผู้ประกอบการสามารถจ่ายเงินเดือนได้ เช่น 75 เปอร์เซ็นต์  หรือมีการพูดคุยลดโบนัสลดเงินพิเศษ มองว่าเราต้องก้าวผ่านไปด้วยกัน และต้องช่วยกันไป